r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Resultater fra rapportering om arbeid med kulturminneplaner i 2017

Gran kommune er en av kommunene som vedtok kulturminneplan i 2017. Dette bildet er av steinringen på Bilden, et gravsted som er nesten 2000 år gammelt. Foto: Kari Møyner, Gran kommune

Skriv

Takk til alle kommuner som har rapportert om status for arbeidet med kulturminneplaner. Det gir oss viktig og nyttig informasjon om arbeidet som gjøres lokalt. Her er en liten oppsummering fra rapporteringen.

300 kommuner har hittil mottatt midler til arbeid med kulturminneplaner. Kommuner som holder på med arbeidet, inklusive de som blir ferdige i inneværende år har mottatt rapporteringsskjema. I underkant av 90 % har svart på rapporteringen.

Type plan

Noe av det første kommunen må gjøre når den skal lage en kulturminneplan, er å ta stilling til om den skal rullere en eksisterende plan eller lage ny, og eventuelt hva slags type plan kommunen skal lage.

Av de som har rapportert, oppgir 89 % at de lager ny plan, mens 11 % rullerer en eksisterende plan. 

Rapporteringen viser også at de fleste har valgt å lage en kommunedelplan (48 %) eller temaplan (42 %).

(klikk på bildet for større utgave)

Hvordan organiseres arbeidet?

Det finnes mange ulike måter å organisere arbeidet med en kulturminneplan på. Mens kultur/fritid/idrett er hovedansvarlig enhet i 66 % av de kommunene som har rapportert, er plansak/byggesak hovedansvarlig i 19 % av kommunene.

(klikk på bildet for større utgave)

Interne og eksterne samarbeidspartnere

For å sikre kompetanse om både kulturminner, lokalhistorie og planlegging i arbeidet med kulturminneplanen, samarbeider mange med ulike partnere både internt og eksternt.

Hvilke interne partnere det blir samarbeidet med, avhenger i stor grad av hvilken enhet som er hovedansvarlig for arbeidet. Når det gjelder eksterne samarbeidspartnere, oppgis historielag/sogelag, fylkeskommunen, museer/bygdetun og arkiver oftest.

Interne samarbeidspartnere:

(klikk på bildet for større utgave)

Eksterne samarbeidspartnere: 

(klikk på bildet for større utgave)

Digitale kanaler rettet mot publikum

For å gjøre kulturminneplanen kjent blant innbyggerne i kommunen, bruker mange kommuner ulike digitale kanaler som kommunens hjemmesider og Facebook. Noen kommuner oppgir også at de har opprettet en egen nettside for prosjektet. 

(klikk på bildet for større utgave)