r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Utviklingsnett

Utviklingsnett er Riksantikvarens kompetansetilbud som tar opp aktuelle kulturminnefaglige emner. Det skjer gjennom ulike typer seminarer, både dagsseminarer som arrangeres rundt om i landet og seminarer som går mer i dybden.                       

Tilbudet er gratis og åpent for alle interesserte, men emnene er i hovedsak vinklet mot problemstillinger og ufordringer i kommuner og lokalsamfunn. Seminarene er også en viktig møteplass for kulturminneforvaltningen på alle nivå, og andre fagmiljøer og samfunnssektorer.

Se kommende arrangementer i vår kalender