r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Veiledninger og registreringsskjema

Her finner du ulike veiledninger samt registreringsskjema og dokumentasjonsmal for lokale registreringer av verneverdige kulturminner.

Veileder for arbeidet med en kulturminneplan

Veilederen tar for seg alle trinn i planprosessen – fra oppstarten i forbindelse med planstrategiarbeidet, utarbeidelse av planprogram, avgrensning av planarbeidet, medvirkning i planprosessen og råd om utarbeidelse av selve planen. Målgruppen er kommuner som skal i gang med, eller som har startet arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Last ned veilederen "Kulturminner i kommunen. Kulturminneplan" (pdf) her

Håndbok for lokal registrering

"Håndbok for lokal registrering" skal være til hjelp i det praktiske arbeidet med feltregistreringer i kommunene. Hensikten med arbeidet er å få god kunnskap og oversikt over lokalhistorien og kulturminnene i kommunen. 

Last ned "Håndbok for lokal registrering" (pdf)

Veileder om verdisetting og verdivekting av kulturminner

De som registrerer kulturminner vil også ofte gjøre seg tanker om verdiene til det de registrerer. For å fange opp dette på systematisk vis er det satt opp en sjekkliste i denne feltveilederen som favner både hvilke verdier kulturminnene har og hvor store verdiene er. 

Last ned veilederen "Verdisetting og verdivekting av kulturminner" (pdf) 

Veileder for kommunalt verneverdige kulturminner i Askeladden

Det er lagt til rette for at kommunene skal bruke den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden til de kulturminnene kommunene har prioritert i sine kulturminneplaner. I denne veilederen følger en bruksanvisning for hva som skal legges inn, hvem som kan gjøre dette og hvordan det gjøres.

Last ned veilederen "Kommunalt verneverdige kulturminner i Askeladden" (pdf)

Veileder for plan- og bygningsloven og forvaltning av kulturarven

Veilederen "Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Plan- og bygningsloven" viser hvordan plandelen i Plan- og bygningsloven kan brukes for å få en god og bærekraftig forvaltning av kulturarven. Målgruppen er i første rekke regional kulturminneforvaltning og kommuner.

Last ned veilederen "Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven" (pdf)

Registreringsskjema og dokumentasjonsmal

Informasjonen som samles inn om kulturminner i kommunen bør legges inn i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Kommunen har anledning til å registrere kulturminner i Askeladden. Skjema for datainnsamling gjennom import til Askeladden er finner du under.