r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen

God oversikt, utvidet kunnskap og effektiv forvaltning sikrer verneverdige kulturminner for fremtiden. Kunnskapsløftet mobiliserer kommunene og tar fremtidsrettet digital teknologi i bruk for å oppnå dette innen 2017.

Målene for Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet er en omfattende satsing for å modernisere og effektivisere kulturminneforvaltningen. En forutsetning for å nå dette målet er å styrke kunnskapen og kompetansen om kulturminner i kommunene.

Satsingen er også en investering for den kunnskapsbaserte forvaltningen med vekt på likebehandling, åpenhet og medvirkning. Det handler ikke minst om å sikre kostnadseffektive og smidige saksbehandlingsrutiner. Dette vil komme allmenheten og eiere til gode.

Kunnskapsløftets delprosjekter

Målene for Kunnskapsløftet vil bli realisert gjennom ulike delprosjekter:

- Oppgradering av programvaren og strukturen i kulturminnedatabasen Askeladden. Askeladden er kjernen i det digitale forvaltningsregimet til kulturminneforvaltningen.

- Etablering av en teknisk infrastruktur (et datanav), også kalt Kulturminneportalen. Datanavet skal bidra til bedre flyt av informasjon om kulturminner mellom ulike systemer, både for å legge til rette for effektivisering av kulturminneforvaltningen og for å gjøre kulturminnedata tilgjengelig for bruk av andre. Les mer om datanavet her.  

- Styrking av kommunal kompetanse. Les mer om kommunal kompetanse i prosjektet Kulturminne i kommunen (KIK).

- Registrering av automatisk fredete samiske bygninger. For første gang gjennomføres en registrering av automatisk fredete samiske bygninger. Prosjektet startet i 2011 og vil avsluttes i 2017. Dette vil være grunnlaget for den kunnskapsbaserte forvaltningen av den samiske kulturarven.

- Utvikle metoder og etablere et system for overvåkning av verneverdige kulturminner. Vi ønsker å kunne se hvordan kommunene tar vare på de verneverdige kulturminnene over tid.