r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

SKE-registeret

SKE-registeret er en database for utarbeidelse av statlige landsverneplaner.

22. mai 2018: Tilgangen til SKE-registeret er midlertidig sperret for eksterne brukere. Ta kontakt med fungerende seksjonssjef Sigrid Murud sigrid.murud@ra.no hvis du har behov for informasjon fra databasen.

Innlogging

Her kan du logge inn i SKE-registeret.

I februar 2017 ble listen over brukere av SKE-registeret vedlikeholdt. Har du mistet tilgangen til registeret og fortsatt har et behov for tilgang, kan du sende en e-post til ske@ra.no.

Hvem kan få tilgang til registeret?

Målgruppen for registeret er statlige eiendomsforvaltere og konsulenter. Basen er ingen innsynsdatabase.

For å få tilgang til SKE-registeret kan du sende en e-post til ske@ra.no.

Hvordan få tak i informasjon uten å være registrert bruker?

Forskriftsfredningene er tilgjengelige på lovdata. 

Landsverneplanrapportene har mer informasjon enn det som er tillatt i forskriftene. Disse rapportene finnes både i elektronisk og trykket utgave hos sektorene selv.

Landsverneplanrapportene er også tilgjengelige på våre nettsider

Offentlig forvaltning kan også benytte kulturminnedatabasen Askeladden for oversikt over fredete eller vernede statlige bygg. Informasjon om kulturminnene i de statlige sektorene er også tilgjengelig i Kulturminnesøk, som er publikumsutgaven til Askeladden.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om SKE-registeret kan du sende en e-post til ske@ra.no.