r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Sektorvise landsverneplaner og fredningsvedtak

Her finner du en oversikt over landsverneplanene som er utarbeidet for hver statlig sektor.                        

Fredningene av statlige eiendommer fredes gjennom forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer 9.11.2011 nr. 1088 (SKE-forskriften). De generelle fredningsbestemmelsene står i  SKE-forskriften kap. 1 - generelle bestemmelser (pdf) og vedtaksbrev av 9. november 2011 (pdf). Omfanget av fredningen for den enkelte sektor vil bli lagt til som egne kapitler i denne forskriften når de vedtas.              

 • Artilleri og magasinbygning på Blaker skanse (1740-1750). Foto: Statsbygg

  Statsbygg

  Anleggene som er valgt ut til verneklasse 1, fredning, ligger spredt fra Arendal i sør til Tana i nord. Bygningene og anleggenes alder strekker se...
 • NRK Store Studio

  Kulturdepartementet

  Kulturdepartementets landsverneplan inneholder en rekke eiendommer knyttet til kulturvirksomhet i dagens samfunn, som teatrene, museer og vårt fel...
 • Ljørbu ved Galtstrømmen

  Statskog

  Landsverneplanen for Statskog inneholder en rekke eiendommer knyttet til ulike sider av historien om skogbruk, skogforvaltning og statens skoger.E...
 • Silda fiskerihavn

  Kystverket

  Kystverkets landsverneplan for maritim infrastruktur omfatter et utvalg sjømerker og havner.  De viser hvilken betydning god merking av kysten og...
 • Røros

  Klima- og miljødepartementet

  Landsverneplanen for Klima- og miljødepartementet er en av de mest varierte planene innenfor prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer. Lands...
 • Hardanger tingrett, Lofthus. Foto: Statsbygg

  Justis- og beredskapsdepartementet

  Landsverneplanen for Justis- og beredskapsdepartementet inneholder en rekke eiendommer knyttet til politi, domstol, kriminalomsorg og sivilforsvar...
 • Harriet Holters hus, Blindern, Universitetet i Oslo. Foto: Statsbygg

  Kunnskapsdepartementet

  Landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet er en av de mest omfattende. Eiendommene som er fredet er alt fra helhetlig anlagte universitetsområde...
 • Kysthospitalet i Hagevik

  Helse- og omsorgsdepartementet

  Landsverneplanen for helse- og omsorgsdepartementet inneholder en rekke spesialiserte anlegg for behandling av sykdommer. Selv om flere sykdommer...
 • Herføl tidligere tollstasjon, Hvaler i Østfold. Foto: Kjersti M. Ellewsen, Riksantikvaren.

  Finansdepartementet

  Landsverneplanen for Finansdepartementet omfatter 20 eiendommer fra Toll- og avgiftsdirektoratet. 12 av disse ble fredet 15. september 2014. Flere...
 • Nasjonalbiblioteket i Oslo

  Entra eiendom AS

  Landsverneplanen for Entra Eiendom AS består i hovedsak av kontorbygg, men den omfatter også en rekke andre monumentale bygninger i byer og tettst...
 • Veterinærinstituttet, Oslo

  Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet eier et utvalg bygninger. Landsverneplanen for sektoren omfatter fire eiendommer. Tre av eiendommene ble fredet i 2...
 • Fra tunet på Svanhovd

  Bioforsk (LMD)

  Landsverneplanen for Bioforsk (LMD) omfatter fem eiendommer og tre av disse ble fredet i 2013. Her finner du en oversikt over landsverneplanene fo...
 • Helgeland ungdomssenter

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Landsverneplanen for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet omfatter i alt 10 eiendommer. Åtte av disse ble forskriftsfredet i 2013....
 • Trygdekontoret i Vardø

  Arbeidsdepartementet

  Landsverneplanen for Arbeidsdepartementet omfatter to eiendommer. Her finner du en oversikt over disse: