r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

DIVE - kulturhistorisk stedsanalyse

DIVE er et analyse- og prosessverktøy for bruk i arealplanlegging, konsekvensutredninger, kulturminneforvaltning, utvikling av kulturminneplaner med mere.

Analysemetoden er spesielt egnet til å synliggjøre kulturmiljøers kvaliteter, muligheter og handlingsrom i by- og stedsutvikling.

Målgrupper

Målgruppene for DIVE er primært kommunale planmiljøer og private konsulenter, men verktøyet kan med letthet tilpasses andre brukere og formål.

Lokal forankring og klare mål for arbeidet, samt medvirkning i alle ledd, er viktig for optimalisering av DIVE-metodens muligheter. 

4 trinn

En kulturhistorisk stedsanalyse gjennomføres i fire trinn:

  1. Beskrive (Describe): opprinnelse, utvikling og historisk karakter
  2. Fortolke (Interpret): historisk viktige kvaliteter, lesbarhet og tilstand
  3. Vurdere (Valuate): muligheter, begrensninger og tålegrenser
  4. Aktivere (Enable): handlingsrom, anbefalinger og oppfølging

Les mer om analysemetoden i Kulturhistorisk stedsanalyse: En veileder i bruk av DIVE (2009).

Veiledning og kurs

I 2017 kan Riksantikvaren tilby:

  • Veiledning og starthjelp til kommuner og andre i forbindelse med oppstart av DIVE-analyser.
  • DIVE-kurs med innføring i prosess, metode og gruppevis problemløsing i lokale øvingsområder. Kursene annonseres på denne siden.

Kontaktperson

Dag Arne Reinar, tlf: 98 20 28 07, e-post: dar@ra.no

Veileder i bruk av DIVE

DIVE-kurs 2010–2016

Fra 2010 til 2016 har Riksantikvaren gjennomført 20 todagers DIVE-kurs i samarbeid med fylkeskommuner og vertskommuner.

Kursene har i alt hatt ca. 600 deltakere fordelt på 160 kommuner og 17 fylker.

Åtte av ti deltakere har vært kommunale planleggere og byggesaksbehandlere, mens resten har vært fylkeskommunale kulturminneforvaltere, konsulenter og lokalhistorikere.