r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

DIVE - kulturhistorisk stedsanalyse

DIVE er et analyse- og prosessverktøy for bruk i arealplanlegging, konsekvensutredninger, kulturminneforvaltning, utvikling av kulturminneplaner med mere.

Analysemetoden er spesielt egnet til å synliggjøre kulturmiljøers kvaliteter, muligheter og handlingsrom i by- og stedsutvikling.

Målgrupper

Målgruppene for DIVE er primært kommunale planmiljøer og private konsulenter, men verktøyet kan med letthet tilpasses andre brukere og formål.

Lokal forankring og klare mål for arbeidet, samt medvirkning i alle ledd, er viktig for optimalisering av DIVE-metodens muligheter. 

4 trinn

En kulturhistorisk stedsanalyse gjennomføres i fire trinn:

  1. Beskrive (Describe): opprinnelse, utvikling og historisk karakter
  2. Fortolke (Interpret): historisk viktige kvaliteter, lesbarhet og tilstand
  3. Vurdere (Valuate): muligheter, begrensninger og tålegrenser
  4. Aktivere (Enable): handlingsrom, anbefalinger og oppfølging

Les mer om analysemetoden i Kulturhistorisk stedsanalyse: En veileder i bruk av DIVE (2009).

Hvordan verdisette kulturminner?

Les Riksantikvarens veileder om "Verdisetting og verdivekting av kulturminner" (pdf)

Veileder i bruk av DIVE