r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nasjonale interesser i Telemark

Fabrikkområdet til Norsk Hydro på Notodden vitner om et norsk industrieventyr. Foto: Eileen Jahren Eriksen, Riksantikvaren

Skriv

Notodden og Rjukan er steder som har tydelige spor etter et unikt industrieventyr som startet på tidlig 1900-tall.

Telemark er et mangefasettert fylke, med både daler og fjell, kyst og fjord, jordbruks- og industrilandskap.

Stedene Notodden og Rjukan står oppført på UNESCOs verdensarvsliste, men Riksantikvaren arbeider ikke bare med fredning og verdensarv i disse områdene, men mye mer.

Her finner vi også flere områder som er av nasjonal interesse, og som inngår i Riksantikvarens NB!register.

Så hvilke nasjonale verdier finner vi her?

De nasjonale interessene på Rjukan/Notodden

De nasjonale interessene på Rjukan og Notodden er tett knyttet til etableringen av Norsk Hydro på begynnelsen av 1900-tallet.

Arbeider- og funksjonærboligene i Villaveien, Villamoen, Rødbyen, Grønnbyen og Sing Sing er i dag godt bevarte kulturmiljø og fremstår som helhetlige og autentiske.

Det samme gjelder områdene som er knyttet til fabrikkområdet på Norske Hydro og Tinfoss på Notodden. Disse fabrikkområdene og arbeider- og funksjonærboliger, gir et  sammensatt og autentisk kulturmiljø.

Det er disse områdene som er av nasjonal interesse, og som altså er knyttet til Riksantikvarens NB!-register. Registeret definerer utvalgte historiske byområder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med forvaltning og utvikling. 

Industrimiljøene på Notodden

Notodden ligger vakkert plassert ved Heddalsvannet, som er flankert av det gamle industriområdet til Norsk Hydro. Da Hydro og Tinfos ble etablerte bedrifter på Notodden, var det som følge av naturressursene som lå i området. Langs fossen var det et stort potensial for utnyttelse av vannkraft, og tilgang til skog førte til at Notodden som industriby ekspanderte på begynnelsen av forrige århundre.

Vannkraft var alfa omega for utbyggelsen av kraftverkene Tinfos 1 på Notodden. Foto: Per Berntsen

Grønnbyen på Notodden - et område av nasjonal interesse. Foto: Eileen Jahren Eriksen, Riksantikvaren

Stedet viser alt fra det monumentale fabrikkområdet og direktørvillaen Admini til arbeiderboligene i Grønnbyen. På Notodden finnes det fire kulturmiljø som er av nasjonal interesse: Det er Tinfoss, Grønnbyen, Villamoen og Norske Hydro.

Utbygging rundt Rjukanfossen

Når en skal snakke om industrien på Notodden, må Rjukan nevnes i samme åndedrag. Norsk Hydro ble etablert ved Rjukanfossen i 1903 og etter hvert ble Vemork og Såheim kraftstasjon bygget ut. I Riksantikvarens NB!-register er det fire kulturmiljø fra Rjukan som er med. Dette er Villaveien, Sing Sing-kvartalet, Rødbyen og sentrumsområdet.

Sing-Sing. Storgårdskvartal og arbeiderboliger på Rjukan. Foto: Per Berntsen©Riksantikvaren

Kulturmiljøene i dag

Mange av bygningene har en annen funksjon i dag: Arbeiderboligene huses for eksempel ikke lenger av arbeidere ved Norsk Hydro, og byene har blitt utvidet gjennom årenes løp. Likevel har en tydelige fysiske spor etter Norsk Hydros pionervirksomhet i norsk og internasjonal sammenheng innen utvikling av den elektrokjemiske industrien. Et industrieventyr uten sidestykke i norsk historie.

Verdensarven Rjukan-Notodden industriarv

Rjukan og Notodden fikk verdensarvstatus i 2015.

Om NB!-registeret

NB!-registeret omtaler byområder som det er nasjonale interesser knyttet til. Det vil si områder i byer som har bidratt til vår felles nasjonale historie.

Det er over 200 områder i registeret. De er fordelt på 78 byer over hele landet. 17 av områdene er i Telemark.