r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forskning og utvikling

Vi trenger forskningsbasert kunnskap for å ta vare på kulturminnene, nå de nasjonale miljømålene og ivareta internasjonale forpliktelser på kulturminnefeltet.

En av de største miljøutfordringene globalt og nasjonalt er klimaendringene. For å ta vare på kulturminnene i et endret klima, trenger vi forskningsbasert kunnskap. Dette naustet på øya Selja i Sogn og Fjordane fikk store skader da det ble flyttet flere meter i stormen. Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren

Riksantikvarens rolle i forskningen

Riksantikvaren som direktorat forsker ikke selv, men ønsker å legge til rette for relevant forskning på kulturminnefeltet gjennom å være en faglig ressurs og samarbeidspartner for relevante forskningsinstitusjoner.

Riksantikvarens forskningsstrategi kan du lese her.

Kontaktpersoner

Horizon 2020

Gjennom EU-programmet Horizon 2020 kan du søke om midler til forsknings- og innovasjonsprosjekter. 

Les mer på nettsidene til Europakommisjonen

Christian den IVs by

I 2014 fikk Byantikvaren i Oslo FoU-midler fra Riksantikvaren til forskningsprosjektet Christian den IV’s by. Nå er sluttrapporten for den første fasen av prosjektet klar. 

Les mer om prosjektet her. 

Riksantikvarens vitenarkiv

Vitenarkivet inneholder Riksantikvarens digitale publikasjoner og oppdragsrapporter.

Gå til Vitenarkivet.

Relaterte sider