r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Friluftsliv og kulturminner

Det vi oppfatter som uberørt natur, er ofte full av kulturminner. Bruk av skog, fjell, utmark, holmer og skjær har etterlatt mange spor i landskapet. Å vite mer om hvordan naturen har vært brukt tidligere, kan styrke friluftsopplevelsen.

Ansvaret for folkehelse, kulturminner og friluftsliv er samlet på én hånd – i fylkeskommunen. Dette åpner for et tett samarbeid mellom de tre sektorene. Riksantikvaren samarbeider blant annet med Miljødirektoratet, regional forvaltning og frivillige organisasjoner om kulturarven i friluftslivet.

Her kan du lese om friluftsprosjekter der Riksantikvaren er involvert.

  • En av bygningene på finnetorpet Åranstorp/Orala på Finnskogen.

    Historiske vandreruter

    Målet med prosjektet «Historiske vandreruter» er å øke kjennskap til og bruk av gamle ferdselsruter med kulturhistorisk verdi og friluftslivskvali...
  • Pilegrimar som går over Dovrefjell. Foto: Ragnhild Hoel / Riksantikvaren

    Pilegrimsleiene til Trondheim

    Nidarosdomen var ikkje berre eit viktig mål for pilegrimar i mellomalderen. Også i dag er dette målet for mange pilegrimar, anten dei vandrar på l...

Historiske friluftsbilder

Vi har tatt et dypdykk i Riksantikvarens fotoarkiv og funnet fram historiske bilder knyttet til friluftslivet og kulturminner.

Se de historiske bildene her

Finse stasjon, ca. 1930. Foto: Hermann Christian Neupert, Riksantikvarens arkiv