r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Rollag stavkirke – med påbygg i alle himmelretninger

Rollag stavkirke ligger i Rollag kommune i Buskerud. Kirken var opprinnelig en enkel stavkirke, men har senere blitt endret i mange etapper, både i høyden og lengden.

Rollag stavkirke sett fra øst. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren 2015.

Opprinnelig var Rollag stavkirke en enkel stavkirke med rektangulært skip og svalgang. Om den hadde et særskilt kortilbygg, er uvisst. Den gamle stavkonstruksjonen er i store deler bevart, men vanskelig å få øye på. Dagens utseende fikk kirken i 1760, da den ble utvidet både mot vest og i høyden. Interiøret er særmerket med malte kirkebenker og veggdekor fra ulike perioder.

Den første Riksantikvar Herman Major Schirmer (1845-1913) m. fl. driver oppmåling i Rollag stavkirke 1911. Foto: Thoralf Christian Hauff

Oppmålingstegning fra 1911 av Ingvald Suphammer (1883 – 1971) og Trygve Hasjel Gierløff. Langsnitt.

Rollag stavkirke omtales i skriftlige kilder fra 1425, men er eldre enn dette. Dateringen er usikker, men trolig kan den være fra omkring 1250 eller senere.

Stavkirken er fremdeles i bruk som soknekirke.

Rollag stavkirke og omgivelsene rundt kirken. Foto: Dagfinn Rasmussen / Riksantikvaren

Rollag stavkirke sett fra vest. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren 2015.