r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Brent jord - bilder fra by og bygd i Finnmark før 1944

Riksantikvaren har laget en nettutstilling med et utvalg bilder fra vårt antikvariske arkiv som er tatt før tyskernes tilbaketrekking og nedbrenning av Finnmark i 1944. Utstillingen er publisert på nettstedet Digitalt Museum.

Deler av Nord-Troms led samme skjebne som Finnmark, men fra dette området har vi dessverre ikke funnet bilder i vårt arkiv.

Brent jord

Begrepet «brent jords taktikk» er, når man tenker etter, ikke helt presist. Det som ble brent var jo ikke jord, men bygninger; bolighus, fjøs, naust, skoler, sykehus, hoteller, kirker, brygger, bruer og det som i det hele tatt lot seg brenne.

Bildene i utstillingen viser noe av bebyggelsen som ble brent. De gir dermed også et bilde av hvordan byene og bygdene i Finnmark så ut før 1944. Kirker og bygninger som vi vet overlevde krigen har vi stort sett ikke tatt med i denne utstillingen. Vi har inkludert tegninger og malerier, fordi de forteller noe om finnmarkshistorien før fototeknologien var utviklet og allment utbredt. De var og er viktige kulturhistoriske kunnskapskilder.

Kilder

Mange av bildene er tatt av datidens ansatte hos Riksantikvaren, som Anders R. Bugge, Halvor Vreim og Alfred Hagn. Andre sentrale fotografer fra utstillingen som kan trekkes fram er Carl Fredrik Krafft og Axel Lindahl.

En del av materialet er unikt og ikke tidligere publisert, mens en del er for eksempel postkort som trolig er publisert av andre tidligere. Noen av bildene er gaver, mens andre er kjøpt inn til samlingen. 

Les mer om fotografene her.

Bossekop handelssted slik det sto i 1936 da Halvor Vreim besøkte stedet. De fredete bygningene ble alle brent i 1944. Foto: Halvor Vreim, Riksantikvaren

Fri bruk – full oppløsning

Vi har valgt å publisere bildene i høyeste oppløsning, slik at de kan brukes til trykksaker eller andre formål der en trenger høy oppløsning. De fleste bildene er «falt i det fri». Det betyr at vernetiden er utløpt og at enhver kan bruke og dele bildene fritt. Det eneste kravet er at fotografen krediteres, slik Åndsverkloven fordrer. Les mer om rettigheter og bruk av bildene her.

Se og last ned bildene på Digitalt Museum