r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Releaselogg

Skriv

Askeladden oppgraderes jevnlig. Etter hver oppgradering blir det lagt ut en releaselogg. Dette er en tabell med oversikt over hvilke endringer, feilrettinger og ny funksjonalitet som har blitt rullet ut i den aktuelle oppgraderingen av Askeladden-databasen.

Her finner du en oversikt over releaselogger.