r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Offentlige publikasjoner

Her finner du stortingsmeldingene og de offentlige utredningene (NOU-ene) som omhandler kulturminneforvaltningen.

Stortingsmeldinger

Meld. St. 35 (2012–2013). Framtid med fotfeste (Miljøverndepartementet)
St.meld. nr. 26 (2006-2007). Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (Miljøverndepartementet)
St.meld. nr. 16 (2004–2005). Leve med kulturminner (Miljøverndepartementet)

Se oversikt over andre stortingsmeldinger på regjeringen.no

NOU-er

NOU 2002: 1. Fortid former framtid (Miljøverndepartementet)

Se oversikt over andre NOU-er på regjeringen.no 

Publikasjoner fra Stortinget

Publikasjoner fra statsmaktene

Digitale dokumenter fra regjering, storting og domstolene fra 1814-2001.

Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for databasen.