r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Trykte publikasjoner

Riksantikvaren har et utvalg av sine trykte publikasjoner gratis tilgjengelig. Publikasjonene kan bestilles fra: postmottak@ra.no.

Riksantikvarens magasin Alle Tiders

Alle Tiders 2018
Alle Tiders 2017
- Alle Tiders 2016
Alle Tiders 2015 - Ikke på lager i trykt utg.
- Alle Tiders 2014
- Alle Tiders 2013
- Alle Tiders 2012

Ønsker du å abonnere på Alle Tiders? Send en e-post til postmottak@ra.no. Du kan også bestille eldre, tilgjengelige utgaver.

Andre utgivelser:

- Gode råd om brann og sikring. Riksantikvaren, Fortidsminneforeningen, Stiftelsen UNI, 2018
- Kulturhistorisk stedsanalyse. En veileder i bruk av DIVE. Revidert utgave 2018. Riksantikvaren, 2018
- Riksantikvarens bystrategi 2017-2020. Riksantikvaren 2017
- De eldste sporene i jordbrukslandskapet. Riksantikvaren, Norges bondelag 2016
- Faglig program for middelalderarkeologi. Byer, sakrale steder, befestninger og byer. Riksantikvaren 2015
- Monitoring, mitigation, management. The groundwater project, safeguarding the World Heritage site on Bryggen in Bergen.
  Unesco, Riksantikvaren 2015
- Råd om energisparing i gamle hus. Veileder. Riksantikvaren 2013
- Olavsklosteret-Ruinkonservering 2007-2011. Riksantikvaren, Oslo kommune 2012
- Bekjemp kulturminnekriminalitet. Retningslinjer og anbefalinger. Warszawa 2011 (flere utgivere bl.a. Riksantikvaren, Kulturrådet)
- Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Sør-Norge. Riksantikvaren 2009
- Kulturhistorisk stedsanalyse. En veileder i bruk av DIVE. Riksantikvaren 2009
- Verdiskapingsprogrammet på kulturminnesektoren. Hva har skjedd så langt? Riksantikvaren 2009
- Utfordringer for norsk middelalderarkeologi. Rapport fra seminar. Riksantikvaren 2008
- Helleristninger. Bilder fra Østfolds oldtid. Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum, 2008.
- Pharos-prosjektet (fyr) utstillingskatalog. Riksantikvaren 2007
- Natur, kultur og tro i Middelalderen: en artikkelsamling. Riksantikvaren og DN, 1996
Notater:

1-1998: Skoleprosjektet Arkitektur og omgivelser. Idehefte.
              Rapport fra 15 pilotskoler, skoleåret 1996-97
2-1994: Frigivingsmyndighetenes plassering til Riksantikvaren.
              Prøveordningen 1993-94           
1-1992: Frigivingsmyndighetenes plassering til Riksantikvaren.
              Prøveordningen 1992     

Skrifter:

6. Ekroll, Øystein: "Byens herlighed". 1990
5. Jensenius, Jørgen H.: Lomen stavkirke - en matematisk analyse. 1988
4. Fra Christianias bygrunn. 1982?
3. Christie, Håkon: Nes stavkirke. 1979
1. Bjerknes, Kristian og Hans-Emil Lidén: The Stave Churches of Kaupanger. 1975

Rapporter:

31. Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar. Rettleiar. 2003
28. Fra Hokksund til Barcelona. Eks.på utvikling av stedskvalitet i noen norske og utenlandske byer. 2001
26. Riksantikvaren i Kulturminneåret 97. 1998 23. Verneplan for tekniske og industrielle kulturminner. 1998
21. Nystø, Nils Jørgen: Samiske kulturlandskap. 1992
20. Arkeologi i Tønsberg. 1: Søndre bydel. 1992
19. Kulturminner og transport i byområder. 1991
17. Erverstrategier i Norge i yngre steinalder. 1988
15. Grønn, Unni: En jord- og skogbruksbygd i Nord-Trøndelag. 1988
14. Kirkeunsten lider. 1987
13. Hodkinson, Brian J.: Excavations for Norges Bank, Trondheim 1980. 1986
12. Tre norske middelalderbyer i 1970-årene. (Red. Øyvind Lunde). 1986
11. Fossgard, Eldbjørg: Breibygder, dalbygder og fjellbygder i Sør-Trøndelag. 1984
9. Tyssen, Asbjørn: Ei jordbruksbygd på Vestlandet. 1984
8. Mångahanda slags kärl finnas hos nordborda. 1983
7. Christensen, Arne Lie: En skogsbygd på Sørlandet. 1983
5. Christensen, Arne Lie: En fjellbygd med tradisjoner. Kulturminner i Atnavassdraget. 1982
4. Myrvoll, Siri: Fra Skiens havneområde i middelalderen. 1982
3. Dokumentasjon ved bygravninger i Norden. 1982  

Norske minnesmerker:

Av serien Norske minnesmerker er noen få digitaliserte, men kan bestilles i trykt utgave til redusert pris. 

- Hauglid, Roar: Akantus, B.2 (hft.) - Kr. 200
- Kavli, Guthorm m.fl.: Jarlsberg en norsk grevelig residens. 1983 - Kr. 300
- Krohn-Hansen, Thv.: Norske velkomster fra laugstiden. 1942 (hft.) - Kr. 200
- Norske portretter. Forfattere. 1956. (hft.) - Kr. 200
- Norske portretter. Videnskapsmenn. 1965. (hft.) - Kr. 200