r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Brannsikring av tett trehusbebyggelse

I tett trehusbebyggelse er det nødvendig med overordnede tiltak for å sikre at branner i en bygning ikke sprer seg til naboen. Dette er en utfordring å få gjennomført da eier, i følge lovverket, kun har ansvar for sin bygning.

Lærdalsøyri er et av landets best bevarte gamle trehusmiljøer. Her er det nedlagt et betydelig brannsikringsarbeid, blant annet brannvarslingsanlegg i alle hus. Foto: Guri Dahl / Riksantikvaren

I tett trehusbebyggelse er det derfor nødvendig at kommunen tar ansvaret for organiseringen av overordnede brannsikringstiltak. Brannsikringstiltakene i tett trehusbebyggelse må som regel bli mindre omfattende enn ved sikringen av enkeltbygninger (det er som regel uhensiktsmessig å montere slokkeanlegg i et helt område).

Som regel er det naturlig at kommunen står som ansvarlig for å gjennomføre felles brannsikringstiltak i verneverdige tette trehusmiljøer. Arbeidet bør, som ved sikring av enkeltbygg, begynne med at det utarbeides en brannsikringsplan. En risikoanalyse vil danne grunnlaget for valg av sikringstiltak. Aktuelle brannsikringstiltak i verneverdige tette trehusmiljøer er blant annet varslingsanlegg (med direkte kobling til brannvesen), gode slokkemuligheter og tiltak/utstyr for bekjempelse av branner i utsatte områder (for eksempel loft).

Les mer i bevaringsprogrammet for tette trehusmiljøer og stavkirker

Kart over verneverdige tette trehusmiljøer

Riksantikvaren har to temakart for verneverdige tette trehusmiljøer: ett med verneområder og ett med områder der brannsmittefaren er særlig høy.

Kartene finner du her