r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Hvordan forebygge brann?

 • Stearinlys

  For å forebygge brann er det viktig med gode rutiner i forbindelse med bruk av åpen ild (gå aldri fra stearinlys). Foto: Dagfinn Rasmussen / Riksantikvaren

 • Skjøteledning

  Fornuftig bruk av elektrisk utstyr, som å unngå skjøteledninger, kan forebygge brann. Foto: Dagfinn Rasmussen / Riksantikvaren

 • Kaffetrakter med timer

  Kaffetrakter med timer er et enkelt tiltak for å forebygge brann. Foto: Dagfinn Rasmussen / Riksantikvaren

 • Papirkurv og panelovn

  De fleste branner kan forhindres ved enkle tiltak, som for eksempel ryddighet og sikker lagring av brennbart materiale. Foto: Dagfinn Rasmussen / Riksantikvaren

Ettersom branner kan forårsake store brann-, vann- og personskader, er det naturligvis alltid best å forhindre at en brann oppstår. 

Enkle tiltak

De fleste branner kan vi forhindre ved å være bevisste på faren for brann og gjennomføre enkle tiltak, som for eksempel:

 • gode rutiner i forbindelse med bruk av åpen ild (gå aldri fra stearinlys)
 • fornuftig bruk av elektriske apparater (unngå skjøteledninger) 
 • ryddighet og renhold 
 • sikker lagring av brennbart materiale
 • regelmessige kontroller av piper/ildsteder

Elektriske anlegg

Utbedring av gamle elektriske anlegg bør prioriteres. Det er også viktig med regelmessige kontroller av det elektriske anlegg. Termografering av elektriske anlegg kan avdekke alvorlige feil på det elektriske anlegget.

Lynvern

Det elektriske anlegget må være sikret mot lyn (jording etc.). På større bygninger og bygninger som er særlig utsatt for lynnedslag, for eksempel kirker, bør det monteres et komplett utvendig lynvernanlegg.

Innbruddssikring

I bygninger der det kan være fare for at personer med onde hensikter vil tenne på bygningen (blant annet i kirker), kan det være nødvendig med innbruddsalarm, sikre låser og andre krimforebyggende tiltak.

Brannsikring ved bygge- og vedlikeholdsarbeider 

Svært mange branner oppstår i forbindelse med bygge- og vedlikeholdsarbeider. Brannsikkerheten er da ofte redusert ved at alarm- og slokkeanlegg kobles ut samtidig som det foregår arbeider som kan forårsake brann. Lagring av byggematerialer og avfall samt at bygningen står åpen for uvedkomne, medfører økt brannrisiko.

Det er derfor viktig at samtlige som er involvert i et byggeprosjekt setter seg inn i vedlagte arbeidsinstruks for bygningsmessige arbeider og undertegner en arbeidstillatelse (se eksempelet under).