r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Krav til særattestasjon frå revisor

Her finn du informasjon om kva ein særattestasjon frå revisor bør innehalde.

Ein særattestasjon av rekneskapen for prosjektet og eventuelt timelister bør innehalde opplysningar om:

  • overskrift som viser namnet til tilskotsordninga og kapittel/post i statsbudsjettet
  • kven som er mottakar av særattestasjonen (Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget)
  • kva for opplysningar som i dette tilfellet skal attesterast, og i kva dokumentasjon opplysningane går fram
  • ei presis oversikt over kontrollhandlingar som er utførte
  • ei oppsummering av dei utførte kontrollhandlingane til revisor
  • stad, dato, revisor og eventuelt namnet til revisorfirmaet

Les meir om retningslinjer for bruk av revisorattestasjon i rettleiaren frå Finansdepartementet på regjeringa.no.