r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Tilskot til samiske kulturminne og kulturmiljø

Målet med tilskotsordninga er å setje i stand og synleggjere samiske kulturminne og kulturmiljø.

Målgruppe

Målgruppa er private eigarar av samiske kulturminne og kulturmiljø.

Tiltak som kan få tilskot

Det kan bli gitt tilskot til vedlikehald og restaurering, men også til skjøtsel, sikring, istandsetting og formidling av samiske kulturminne og kulturmiljø.

Vilkår

Les meir om vilkåra for tilskotsordninga på nettstaden til Sametinget

Sametinget svarer også på spørsmål om ordninga.

Kor skal søknaden sendast?

Søknaden skal sendast til Sametinget.

Søknadsskjema finn du på nettstaden til Sametinget

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. februar.