Ikke kategorisert - no

Åpning av Mariakirkeruinen i Oslo

Mariakirkeruinen er ferdig konservert. I dag ble det avduket en bronsemodell av kirken, slik man tror at den har sett ut i middelalderen.

Publisert: 14. september 2018 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av bronsemodellen av Mariakirken, slik man tror at den har sett ut i år 1300. Foto: Turid Årsheim, Riksantikvaren
Mariakirken Modell Bronsemodellen av Mariakirken, slik man tror at den har sett ut i år 1300. Bronsemodellen av Mariakirken, slik man tror at den har sett ut i år 1300. Foto: Turid Årsheim, Riksantikvaren

Ruinene av middelalderkirken Mariakirken er mektige spor fra Oslos eldste historie. Mariakirkeruinen var i dårlig stand og trengte konservering. Nå er murverket reparert, og det er lagt nytt grusdekke i ruinen. Det er også satt opp stolper som viser hvor den første trekirken har stått. Arbeidene har vært et spleiselag mellom Riksantikvaren og Oslo kommune, som har bidratt med 3 millioner kroner hver.

Statssekretær Atle Hamar fra Klima- og miljødepartementet avduket en bronsemodell av Mariakirken under dagens markering av at arbeidene var ferdig.

Blant deltakerne var riksantikvar Jørn Holme, direktør Stein Slyngstad ved Kulturetaten i Oslo kommune og Frode Kyvåg, byrådssekretær for kultur, idrett og frivillighet.

Consortium Vocale sang vakre middelaldersanger for de fremmøtte.

Bilde av bronsemodellen av Mariakirken sett rett forfra. I bakgrunnen er ruinene av kirken. Foto er tatt av Turid Årsheim fra Riksantikvaren
Mariakirkeruinen Modell 2 Bronsemodellen av Mariakirken står rett ved selve ruinen av kirken i Middelalderparken. Foto: Foto: Turid Årsheim, Riksantikvaren

Øystein Ekroll fra Nidaros domkirkes restaureringsarbeider fortalte om Mariakirkens historie, og murermester Terje Berner viste konserveringsteknikker. Arrangementet var et samarbeid mellom Riksantikvaren og Oslo kommune, Kulturetaten.

bilde av Koret Consortium Vocale som sang middelaldersanger for de frammøtte i Mariakirkeruinen. Foto er tatt av Turid Årsheim, Riksantikvaren
Middelaldersanger Consortium Vocale sang middelaldersanger for de frammøtte i Mariakirkeruinen. Foto: Turid Årsheim, Riksantikvaren

Mariakirken, historikk

I middelalderens Oslo var Mariakirken kongens kirke. Kirken ble først bygget rundt 1050. Kirken ble så utvidet og ombygget, og var ved begynnelsen av 1300-tallet landets tredje største kirke.

Håkon V Magnusson (1270-1319) og Dronning Eufemia (1280-1312) ble gravlagt i kirken. Mariakirken brant ned i 1523, og den forfalne bygningen ble revet i 1542.

Ruinene av Mariakirken kom først til syne flere hundre år senere. De første arkeologiske utgravningene ble foretatt i 1867, da jernbanen skulle komme, og det ble gjort utgravninger både i 1935 og 1961-63.

Bilde av utgravningen av Mariakirken i 1935. «Lian og Andersen» på bildet var med på utgravningen. Foto av Gerhard Fischer, Riksantikvaren
Mariakirken, Sørenga Middelalderpark Fra utgravningen av Mariakirken i 1935. «Lian og Andersen» på bildet var med på utgravningen. Foto: Gerhard Fischer, Riksantikvaren

Riksantikvarens bevaringsprogram for ruiner

Det finnes litt over 100 ruiner fra middelalderen i Norge. De fleste av ruinene er kirkeruiner, men det finnes også ruiner etter klosteranlegg og borg- og festningsanlegg. 45 av ruinene i Norge blir konservert og gjort tilgjengelig for publikum, gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for ruiner.

Les mer om Riksantikvarens bevaringsprogram for ruiner

Dato 14.09.2018 16:52 endret 14.09.2018 16:56