Arbeidsområder

Våre arbeidsområder

Riksantikvaren arbeider for at flere kulturminner, kulturmiljøer og landskap skal bli tatt bedre vare på. Men hva innebærer det? Her kan du lese om mange av Riksantikvarens arbeidsområder.

Sidene er under utvikling, alle arbeidsfelt er ikke enda på plass her.

Publisert: 2. april 2020