Hvordan finne en partner?

Gode partnerskap er en forutsetning for et vellykket samarbeid. Her får du råd om hvordan du bør går fram for å finne en god samarbeidspartner for å realisere dine ideer.

Hå gamle prestegard har hatt et godt samarbeid med en av de estiske skolene om restaurering og vedlikehold av Obrestad fyr og prestegården. I bytte fikk skolen en rapport om hvordan den kan bruke den tidligere herregården til kulturarrangementer. Prosjektet er finansiert av EØS-midler. Foto: Lene Buskoven Riksantikvaren
Obrestad Fyr Hå gamle prestegård har hatt et godt samarbeid med en av de estiske skolene om restaurering og vedlikehold av Obrestad fyr og prestegården. I bytte fikk skolen en rapport om hvordan den kan bruke den tidligere herregården til kulturarrangementer. Prosjektet var finansiert av EØS-midler. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Hvordan går man frem?

EØS-prosjekter er en mulighet til å få finansiert egne ideer. Hvilke prosjekter har du i skuffen?
Har dere svaret på dette, er det lettere å finne gode samarbeidspartnere i tide. Norske aktører skal ikke være passive medlemmer av samarbeidet, men kan være pådrivere for egne interesser.

Som regel skal hovedaktivitetene (for eksempel restaurering) skje i mottakerlandet, men utover det ligger det ingen føringer på aktiviteter i prosjektet.

Wooden Treasure Workshop i Lublin, Polen, i regi av EØS-prosjektet "Wooden Treasure". Polske skoleungdommer lærte om tradisjonshåndverk og vedlikehold av trebygg, og både norske og polske snekkere var involvert. Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Sjekk utlysningsteksten

Husk å sjekke om prosjektideen din passer inn i utlysningen for det landet du ønsker samarbeid i. Dette kan variere fra land til land.

Informasjon om utlysninger legges ut på www.eeagrants.org og på vår Facebook-side. I tillegg er det lurt å stå på Riksantikvarens e-postliste for EØS-midlene – meld deg på her.

I utlysningsteksten vil du også finne kontaktinformasjon for spørsmål knyttet til partnerhenvendelser i Norge, Island og Liechtenstein, i tillegg til mottakerlandet.

Vær tidlig ute med å kontakte mulige partnere

Jo tidligere, jo bedre. Da er det bedre tid til å diskutere det faglige innholdet i prosjektet og snakke seg gjennom prosjektbudsjettet.

Bruk ditt eget (eller andres) nettverk

Gode partnerskap kommer ofte til gjennom samarbeid mellom organisasjoner som deler interesser eller er del av samme nettverk. Hvilke nettverk og kontakter har du?

 • Tilhører dere noen tematiske, regionale og/eller internasjonale nettverk? Slike nettverk har ofte et sekretariat som gjerne hjelper til med å sette deg i kontakt med relevante kontaktpunkter i Norge og i utlandet.
 • Har kommunen/regionen du bor i en vennskapsby/-kommune i ett eller flere av mottakerlandene? Ring og spør! Relevante kontakter kan ofte hjelpe til med å finne aktuelle partnere i sitt nærområde.
 • Har du møtt organisasjoner eller innledere som inspirerer deg på internasjonale tilstelninger? Sannsynligheten er stor for at dere deler mye av det samme tankegodset. Ta direkte kontakt!

Delta på matchmaking- og informasjonsmøter

Matchmaking-seminarer og informasjonsmøter blir holdt jevnlig i Norge og utlandet. Deltar du på disse arrangementene er det større sjanse for å møte aktuelle partnere ansikt til ansikt. En fordel med slike møter er at mange av deltakerne ofte sitter på spennende idéer.

Ofte kan det være midler tilgjengelig for å dekke din deltakelse på arrangementet.

Bruk sosiale medier

Facebook-siden EEA Grants Culture, som administreres av Riksantikvaren og Kulturrådet, finner du nyheter om EØS-midlene. Siden er engelskspråklig og har både norske og engelske følgere. Her kan du legge ut partnerhenvendelser med informasjon om prosjektidéen din

Ha engelsk informasjon på nettsidene deres

Nettsider med kun norsk informasjon gjør det vanskelig for interesserte prosjektpartnere å vurdere hvorvidt dere passer til et prosjekt. Vi anbefaler derfor sterkt at dere har engelsk informasjon på nettsidene deres som forteller hvem dere er.

Bruk utenriksstasjonene

Norske utenriksstasjoner finnes i de fleste av mottakerlandene og de har ofte en eller flere saksbehandlere som jobber spesielt med EØS-midlene. Disse sitter på spesialkunnskap om kulturarvssektoren i det aktuelle landet og er også et kontaktpunkt for kulturarvsaktører som ønsker å finne norske partnere.

Tenk gjennom hvordan du tar kontakt med en potensiell partner

Følgende punkter bør du beskrive når du tar kontakt med en potensiell partner:

 • Hva er temaet for prosjektet? Spesifiser så mye som mulig.
 • Kontekst: Hva er behovet for prosjektet (for dere som organisasjon og andre målgrupper)? Hvordan passer det inn i utlysningen?
 • Hvilken type organisasjon ser du etter? Hvilke land ønsker du samarbeid i? Finnes det felles forbindelser/nettverk?
 • Tidsplan: Så langt det er mulig, spesifiser tidsrammen du ser for deg. Dette hjelper aktuelle samarbeidspartnere å vurdere om og hvordan de kan bidra.
 • Fokuser på områder hvor det er potensiale for å dele kompetanse.
 • Hvilken kompetanse har din/deres organisasjon og hvilken kompetanse ser dere etter?
 • Bilder: Dersom ett eller flere bygg/landskap er sentrale i prosjektet, send bilder. Det gjør det lettere å formidle prosjektideen.
 • Vær konkret. Henvendelser som er for generelle blir ofte oversett. Dersom henvendelsen er for generell er det vanskelig for aktuelle samarbeidspartnere å se hva de kan bidra med i prosjektet.

Prosjektideen, aktivitetene og budsjettet skal utvikles i samarbeid før og under prosjektet. Norske aktører skal ikke være passive partnere.

Hva bør man tenke på hvis man har funnet seg en partner? Hvordan utarbeider man en partnerskapsavtale?

Les mer om dette her!

Publisert: 12. februar 2020