VERDENSARV

Verdensarvkomitéen

Verdensarvkomiteen vedtar hvilke nye områder som skal føres opp på verdensarvlisten og har ansvaret for å følge opp arbeidet med konvensjonen.

Verdensarven Khajeh Rabi Mausoleum er fra 1500-tallet og ligger i Mashhad i provinsen Khorasan Razavi nordøst i Iran. Mausoleet har praktfulle mosaikker og fantastisk innvendig dekor. Foto: Alireza Khorsandi (CC BY-SA 4.0) via Wikimedia commons
Mausoleet Khajeh Rabi Verdensarven Khajeh Rabi Mausoleum er fra 1500-tallet og ligger i Mashhad i provinsen Khorasan Razavi nordøst i Iran. Mausoleet har praktfull mosaikk og fantastisk innvendig dekor. Foto: Alireza Khorsandi (CC BY-SA 4.0) via Wikimedia commons

Verdensarvkomitéen

Verdensarvkomitéen består av 21 statsparter/ nasjonale representanter, og har ansvar for:

 • å gjennomføre verdensarvkonvensjonen
 • å definere bruken av Verdensarvfondet
 • å tildele økonomisk bistand etter anmodning fra statspartene
 • å ta endelige avgjørelser på hvilke nye områder som skal innskrives på og eventuelt slettes fra verdensarvlisten
 • å gjennomgå tilstandsrapporter (State of Conservation Reports) for bevaring av de allerede innskrevne områdene, og be statspartene om å igangsette tiltak når områder ikke forvaltes riktig.
 • å vurdere status på verdensarvsteder på listen over verdensarv i fare (List of World Heritage in danger)

Hvert annet år er halvparten av medlemmene i verdensarvkomiteen på valg. Det har vært tradisjon at et nordisk land er medlem av komiteen. Finland representerte Norden i verdensarvkomitéen sist.

Fortet i Portobelo-San Lorenzo på den karibiske kysten av Panama er et verdensarvsted som har store utfordringer med konservering og vedlikehold av murverket. Foto: Commons CC BY-SA.3.0
Fort San Lorenzo Fortet i Portobelo-San Lorenzo på den karibiske kysten av Panama er et verdensarvsted som har store utfordringer med konservering og vedlikehold av murverket. Foto: Ivo Kruusamägi (CC BY-SA 3.0), via Wikimedia commons

Mål for Norges arbeid i verdensarvkomitéen

Norges arbeid skal være i tråd med/ koordineres med norsk engasjement i Unesco og øvrig norsk utenriks- og utviklingspolitikk ved:

 • å tilse at alle nye innskrivinger på verdensarvlisten har bekreftet universell verdi (Outstanding Universal Value)
 • å bidra til en mer geografisk og tematisk representativ verdensarvliste
 • å yte bistand (kunnskap og økonomi) til verdensarvsteder som står på «farelista» (World Heritage in danger-list)
 • å være et godt eksempel på forvaltning av verdensarven, nasjonalt og internasjonalt
 • å bruke erfaringer fra arbeidet i verdensarvkomiteen i forvaltningen av verdensarvsteder i Norge.

Medlemskapet i verdensarvkomitéen innebærer også:

 • at Norge gis muligheten til å påvirke hvordan verdensarvlisten ivaretas globalt
 • at Norge har påvirkningskraft på vedtak som blir fattet og de prosesser som påvirker Norge
 • at Norge kan få kunnskap om trusler verdensarven står ovenfor, som for eksempel krig og en økende turisme til verdensarvområdene
 • at Norge bidrar til å følge opp Unescos strategi for en bærekraftig utvikling for verdensarven nasjonalt og internasjonalt.

Nye steder på verdensarvlisten?

Alle land som er medlem i verdensarvkomitéen kan velge å fremme nominasjoner til verdensarvlisten. Flere medlemmer velger imidlertid å ikke fremme egne nominasjoner i den tid de selv sitter i komitéen.

Norge skal følge denne linjen, og vil derfor ikke fremme norske nominasjoner så lenge vi er representerte i verdensarvkomitéen.

Verdensarven Virunga nasjonalpark i Kongo har hele syv vulkaner to av disse er de mest aktive i Afrika. Vulkanen Nyiragongo har en flytende alkalisk lavasjø som fyller opp krateret med periodiske utbrudd som får katastrofale konsekvenser for omgivelsene. Foto: Cai Tjeenk Willink (CC BY-SA.3.0) via Wikimedia commons
Virunga Nasjonalpark Verdensarven Virunga nasjonalpark i Kongo har hele syv vulkaner, og to av disse er de mest aktive i Afrika. Vulkanen Nyiragongo har en flytende alkalisk lavasjø som fyller opp krateret med periodiske utbrudd som får katastrofale konsekvenser for omgivelsene. Foto: Cai Tjeenk Willink (CC BY-SA.3.0) via Wikimedia commons

Norges representanter

Norge er valgt inn i Unescos verdensarvkomitéen for en periode på fire år. Klima – og miljødepartementet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet representerer Norge, og den norske delegasjonene ledes av riksantikvar Hanna Geiran og fagdirektør ved Miljødirektoratet, Berit Lein.

Les mer om verdensarvkomitéen

UNESCO: The World Heritage Committee

Publisert: 17. februar 2020 | Endret: 27. oktober 2022