Digital gjenskaping og formidling av kulturarv

Riksantikvaren og Kulturtanken inviterer til verksted. Formål: Smakebiter på hvordan digital gjenskaping er tatt i bruk Refleksjoner, barrierer og suksessfaktorer Målgruppe: Deltakere i verdiskapingsprosjektene, aktører i den kulturelle skolesekken, museer og andre i forvaltningen med…

Riksantikvartimen: Norges fire år i verdensarvkomiteen

Norges fire år i verdensarvkomiteen Fra 2017 til 2021 var Norge medlem av Unescos verdensarvkomité, som er verdensarvkonvensjonens internasjonale styre. Riksantikvaren og Miljødirektoratet representerte Norge sammen med Klima- og miljødepartementet og Norges faste delegasjon til…

Teknisk time: Kalkmørtel – hva skal man velge?

Teknisk time – webinar/møte i Teams: Kalkmørtel – hva skal man velge? Riksantikvaren inviterer regionalforvaltningen, rådgivere i fylkene, Sametinget og byantikvarene til Teknisk time, en serie med digitale samlinger om byggetekniske temaer. På disse samlingene…

Kirkefagsamling 2022

Kirkefagsamling I samarbeid med KA og Kirkerådet inviterer Riksantikvaren igjen til fysisk kirkefagsamling. Invitasjon med program er sendt ut til de inviterte. Påmelding for inviterte i skjema under. Påmeldingsfrist: 9. mars    

Riksantikvartimen: Gamle veger og vegfar

Velkommen til Riksantikvartimen – Gamle veger og vegfar Få med deg Riksantikvartimen første torsdag hver måned fra kl. 9 til kl. 10. Vi vil vi ta opp aktuelle tema om kulturminner, kulturmiljø og landskap. Riksantikvartimen sendes i Teams Live Event. Du trenger…

Riksantikvartimen: Murbyen Oslo

Velkommen til Riksantikvartimen Murbyen Oslo har i løpet av de siste 5 årene etablert seg som et bygningsvernsenter for Oslos historiske murgårder. Bygningsvern i byer har egne utfordringer knyttet til murgårdenes eierstrukturer, lav rekruttering til…

Riksantikvartimen: Frivillighetens år

Velkommen til Riksantikvartimen Få med deg Riksantikvartimen første torsdag hver måned fra kl. 9 til kl. 10. Vi vil vi ta opp aktuelle tema om kulturminner, kulturmiljø og landskap. Riksantikvartimen sendes i Teams Live Event. Du trenger ikke melde deg på, eller…

Riksantikvartimen: Kulturminner på Svalbard

Kulturminner på Svalbard   OBS! Ny dato: arrangementet er flyttet fra 3. mars til 10. mars. Svalbards kjente historie begynner med Willem Barents oppdagelsen av øygruppen i 1596. Siden har flere nasjoner utnyttet ressursene på…

Riksantikvartimen: Vitaliseringsprosjekter

Vitaliseringsprosjekter som igangsetter for varig bevaring, foredling og aktivering? Siden kulturminneplanen for Trondheim ble vedtatt i 2013 har byantikvaren, i samarbeid med svært mange, jobbet systematisk med to av de politiske bestillingene som fulgte planen,…

Velkommen til Riksantikvarens SKE-forum 21. april 2022

Riksantikvaren inviterer til det årlige SKE-forumet 21. april 2022. Årets samling vil omhandle temaet «Tidligfase». Tidligfasen defineres som perioden fra et behov for endring eller istandsetting oppstår fram til ferdig forprosjekt. Vi vil se på…

1 2 3 6