Brannsikring av fredet og verneverdig bebyggelse

Brannsikring av tett trehusbebyggelse

I tett trehusbebyggelse er det nødvendig med overordnede tiltak for å sikre at branner i en bygning ikke sprer seg til naboen. Dette er en utfordring å få gjennomført da eier, i følge lovverket, kun har ansvar for sin bygning. Det er derfor nødvendig at kommunen tar ansvaret for organiseringen av overordnede brannsikringstiltak.

Som regel er det naturlig at kommunen står som ansvarlig for å gjennomføre felles brannsikringstiltak i verneverdige tette trehusmiljøer. Arbeidet bør, som ved sikring av enkeltbygg, begynne med at det utarbeides en brannsikringsplan. En risikoanalyse vil danne grunnlaget for valg av sikringstiltak. Aktuelle brannsikringstiltak i verneverdige tette trehusmiljøer er blant annet varslingsanlegg (med direkte kobling til brannvesen), gode slokkemuligheter og tiltak/utstyr for bekjempelse av branner i utsatte områder (for eksempel loft).

bilde av Skudeneshavn, sett ovenfra. Foto: Karmøy kommune
Skudeneshavn Gamle Skudeneshavn. Foto: Karmøy kommune
VeilederTilskudd til brannsikring av tette trehusområder

God råd om brannsikring i trehus

Brannsikring spenner bredt, fra avanserte teknologiske løsninger til de helt enkle tiltakene. Mye kan gjøres med enkle midler: fornuftig bruk, enkel varsling og tilgang på slukkeutstyr.

Dette heftet byr på hele spekteret av løsninger.

Kart over verneverdige tette trehusmiljøer

Her finner du kartet

Publisert: 26. februar 2021