Digitale tjenester

KF2020 utvikler Digisak, en digital tjeneste for behandling av søknader om tilskudd og dispensasjoner innen kulturminneforvaltningen.

Høsten 2019 ble en utvidet pilotversjon av Digisak testet ut Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Agder-fylkene og Oslo.

Digisak  åpnet i oktober 2019 for søkere i disse fylkene innen ordningene for tilskudd til Fredete hus i privat eie (FRIP) og fartøyvern.

Digisak prøves nå ut i behandlingen av søknader om dispensasjoner, i de seks pilotfylkene. NB! Behandlingen av søknader om dispensasjoner etter § 8 første ledd i kulturminneloven i Digisak er utsatt til 1. mars 2020. Utsettelsen gjelder kun denne ordningen i Digisak.

Høsten 2020 vil Digisak bli tilgjengelig i alle fylkeskommuner som ønsker å ta den digitale tjenesten i bruk.

I løpet av 2020 arbeider Riksantikvaren med å få på plass flere tilskuddsordninger i søknadsportalen, som blant annet:

  • tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner (post 72)
  • tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen (post 73)
  • tilskudd til fartøyvern og fartøyvernsentre (post 74-75)

Søknader leveres elektronisk i Digisak, og hele saksbehandlingen gjøres der. Vedtak sendes også elektronisk.

Dokumenter fra Riksantikvarens arkiv
Fra 1. januar 2020 vil medarbeidere i fylkeskommunene trenge tilgang til mer sakshistorikk og bakgrunnsinformasjon, som i dag ligger i Riksantikvarens arkiv. En innsynsløsning for bildearkivet i Fotoweb er på plass. For andre dokumenter fra Riksantikvarens arkiver kan saksbehandlere inntil videre henvende seg til på e-post til rf@ra.no

NB! Se mer om dette under tilgang til sakshistorikk

Publisert: 2. desember 2019 | Endret: 24. januar 2020