Nyheter

En halv million til 3D av Stavanger domkirke

Det digitale film- og formidlingsprosjektet Byen og katedralen får 500 000 kr i tilskudd av Riksantikvaren.

Publisert: 2. november 2023 | Endret: 29. januar 2024

Stavanger domkirke i høstmørket.
Stavanger domkirke. Norge har bare to middelalderkatedraler som ikke falt i ruin, og Stavanger er den ene. Foto: Lene Buskoven / Anders Amlo, Riksantikvaren.

I prosjektet skal Nuten film AS, Fakkelfilm AS og Tidvis AS lage en 3D-modell av innsiden og utsiden av Stavanger domkirke. Basert på modellen skal de utvikle en dokumentarfilm om hvordan byen og katedralen ble til, lage en løype med QR-koder i og rundt domkirken og sørge for at det blir mulig å oppleve domkirken i VR. Prosjektet skal lanseres i forbindelse med 900 års-jubileet til Stavanger i 2025.

–Jeg er svært glad for at flere nå får oppleve domkirken slik den opprinnelig så ut på 1300-tallet. Domkirken er Stavangers stolthet, et bygg som betyr mye både for byens historie og for alle oss som er oppvokst der. Måten det nå tas i bruk digitale verktøy er en spennende måte å formidle historien i våre kulturminner ut til allmennheten, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

–Stavanger domkirke er én av bare to middelalderkatedraler i Norge, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Vi er glade for å kunne støtte prosjektet, slik at enda flere får oppleve denne fantastiske kirken gjennom digital formidling. Denne 3D-modellen gir muligheter for unik formidling av kirken, og vi har vektlagt at modellen er på en åpen lisens som kan videreutvikles, sier Geiran.

Modellen skal bygges etter slik kirken så ut på 1300-tallet. Prosjektet skjer i samarbeid med fagmiljøene knyttet til restaurering og utgravninger ved kirken, og Riksantikvaren framhever at det er viktig med bistand og kvalitetssikring fra kulturhistoriske fagmiljøer.

–Dette formidlingsprosjektet treffer godt på mange fronter, sier Geiran. – Det vil gjøre kulturarven tilgjengelig, både innen forskning, undervisning og i turismen. Formidlingsplanene er gjennomtenkte og gode, og vi har stor tro på at dette prosjektet vil bli en ressurs for Stavanger.

Dette er Riksantikvarens satsing på verdiskaping:

Verdiskaping i kulturmiljøer er en egen tilskuddsordning over statsbudsjettet. Riksantikvaren har som mål at verdiskapingsprosjektene skal være gode eksempler på kulturmiljøenes rolle i samfunnsutviklingen.

Riksantikvaren skal legge til rette for gode prosjekter for kulturmiljøbasert næring, distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn. Samarbeid med Sametinget, fylkeskommunene og nasjonale partnere står sentralt i satsingen, og skal styrke kunnskapsutvikling, læring og formidling.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153