Utforsk kulturminner

EØS-land: Polen

Polen er Norges største naboland sett fra EØS-midlene. Her er det mest penger, flest prosjekter og kanskje størst mulighet til å finne partnere. Polen er en gammel kulturnasjon med en dramatisk historie. Dette gjenspeiles i landets kulturarv, som består av spor av skiftende tider, ulike makthavere og en mangfoldig befolkning.

Publisert: 28. november 2019 | Endret: 16. mars 2020

Workshop i Lublin, Polen, i regi av prosjektet Wooden Treasure. Polske skoleungdommer lærer om tradisjonshåndverk og vedlikehold av trebygg. Norske og polske snekkere er involvert.
Wooden Treasure Workshop i Lublin, Polen, i regi av prosjektet Wooden Treasure. Polske skoleungdommer lærer om tradisjonshåndverk og vedlikehold av trebygg. Norske og polske snekkere er involvert. Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Om programmet

Polens kultur- og kulturarvprogram er på 75 millioner euro. Kulturarvmidlene skal gå til restaurering, ny bruk av kulturminner og kultursamarbeid (se Kulturrådets nettsider for denne delen av programmet).

Kulturarvprosjektene i Polen skal bidra til å sette i stand et utvalg av verdifulle kulturminner og historiske hager og parker. Forutsetningen for å motta støtte er at prosjektet har stort potensiale for lokal verdiskaping ved å opprette nye kulturtilbud. Prosjektene skal også bidra til å styrke kultur- og kulturminneforvaltningen i Polen ved å fokusere på opplæring i bl.a. forvaltning og tradisjonshåndverk.

10 millioner euro er satt av til det pre-definerte prosjektet «Jewish Cultural Heritage» som skal fremme jødisk kulturarv. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Jødisk Museum i Oslo, Jødisk Museum i Trondheim, Falstadsenteret og Det Europeiske Wergelandsenteret er norske samarbeidspartnere i dette prosjektet.

Łazienki Park, eller Royal Baths Park, er den største parken i Warszawa og brukes til konserter, kunst og kultur
Łazienki Park Łazienki Park, eller Royal Baths Park, er den største parken i Warszawa og palasset i parken brukes til konserter, kunst og kultur. Foto: Desiré Hopen Standal, Riksantikvaren

Utlysninger

Utlysning: Restaurering og revitalisering av kulturminner

Nå er det mulig å søke om prosjektmidler i Polen!

Målet for utlysningen er å styrke kultur- og kulturminneforvaltningen i Polen. Prosjektstøtten til restaurering og revitalisering av kulturminner er en del av en større utlysning, som også støtter istandsetting av kulturhus. Tildelingen til kulturminner er på over 44 millioner euro.

!NB! På grunn av korona-situasjonen er søknadsfristen blitt forlenget med to uker!
Søknadsfristen er 30. mars 2020

Kort nøkkelinformasjon:

  • Alle prosjekter må inkludere restaurering av et kulturminne og/eller en historisk hage eller park i Polen
  • Prosjektene må også inneholde opplæring (i f.eks. tradisjonshåndverk eller forvaltning), kulturaktiviteter, energieffektiviseringstiltak og bidra til å skape nye arbeidsplasser
  • Det vil bli gitt prioritet til prosjekter med en klar lokal forankring, til prosjekter som setter i stand bygninger som er i dårlig tilstand, som skaper en ny plass for kulturaktiviteter, promoterer entreprenørskap eller som fremmer kulturelt mangfold
  • Hvert prosjekt vil bli tildelt mellom 500.000 euro og 3,5 millioner euro
  • Den polske organisasjonen vil være prosjekteier og sender inn søknaden
  • Polske aktører oppfordres til partnerskap med norske kultur- og kulturarvaktører
  • Norske private og offentlige aktører, både kommersielle og ikke-kommersielle, samt NGOer kan være partnere
  • Prosjektaktiviteter kan også finne sted i Norge
  • Siste dag for å bruke prosjektmidler er 30. april 2024

Klikk her for å finne mer informasjon om utlysningen og detaljerte retningslinjer for søkeprosessen. I vedleggene finnes også informasjon om hvilke kriterier som brukes for å velge ut prosjekter som får støtte.

Det polske kulturprogrammet

Tildelt kulturprogrammet
€ 75.000.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 56.700.000

Status

Reisestøtte
Ikke planlagt reisestøtte

Partnermatching-seminar
26. november 2019 – Gjennomført
14. januar 2020 – Gjennomført

Prosjektmidler
Én utlysning, åpen til 30. mars 2020

Kontakt

Desiré Hopen Standal
Seniorrådgiver

deshos@ra.no

Partnerhenvendelser