Utforsk kulturminner

EØS-land: Portugal

Kulturarv langs kysten – f.eks. fort, fyrtårn, fabrikker, fiskemarkeder, landsbyer – er under press fra flere sider. Klimaet og miljøet kan være røft, med nærhet til sjøen, sterke vinder og mye vær. I tillegg gjør fraflytting, økt turisme og medfølgende eiendomsutvikling at kulturarven må aktivt beskyttes og vedlikeholdes. EØS-midlene støtter prosjekter som skal bevare Portugals rike kystkultur.

Publisert: 27. november 2019 | Endret: 16. desember 2019

EØS-midlene støtter prosjekter som skal bevare Portugals rike kystkultur. Foto: Den norske ambassaden i Lisboa
Båter i havn i Portugal EØS-midlene støtter prosjekter som skal bevare Portugals rike kystkultur. Foto: Den norske ambassaden i Lisboa

Om programmet

Ni millioner euro er satt av til det portugisiske kulturprogrammet. Dette programmet har to deler: en del som fokuserer på restaurering og revitalisering av Portugals rike kystkultur og en del som fokuserer på å øke tilgangen til kunst og kultur i mindre bebodde områder i landet (se Kulturrådets nettsider for denne delen av programmet).

I tillegg til den åpne utlysningene inkluderer dette programmet også to pre-definerte prosjekter. Disse skal omhandle henholdsvis kapasitetsbygging for bevaring av kulturminner under vann og digitalisering av historiske filmer med tema «havet».

Grønn båt på stranden i Sesimbra, Portugal. Foto: Kristin Eliassen

Utlysninger

Reisestøtte

Det er nå mulighet for å søke om reisestøtte for å møte din portugisiske partner og forhåpentligvis utarbeide en prosjektidé til en søknad.

Én person per organisasjon/institusjon kan få €850 for å reise til Portugal (€1050 hvis reisen går til Azorene eller Madeira).

Til informasjon om hva slags dokumenter som kreves i søknaden:
– “Presentation of certificate of company status issued by Trade Registry“. Dette er en firmaattest fra Brønnøysundsregisteret. Denne kan lastes ned gratis som PDF på norsk. Det er ikke nødvendig å bestille den på engelsk (som koster penger), da vi vil bli tilsendt søknaden og kan bekrefte informasjonen for våre portugisiske partnere.
– “Presentation of the non-debit statements to the updated Tax and Social Security Authority“. Dette er en attest for skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten og er kun obligatorisk i søknaden dersom du søker om reisestøtte på vegne av en bedrift som bedriver økonomisk aktivitet i Portugal. Dokumentet er da nødvendig for å vise at dere ikke skylder penger til den portugisiske staten.

Utlysningen er åpen til 6.mars 2020 eller til pengene tar slutt. Søknadene vil behandles etterhvert som de kommer inn, så det er ingen grunn til å vente med å søke!

Her kan du lese mer om utlysningen og sende inn din søknad

Prosjektmidler

Utlysningen av midler til kulturarvsprosjekter i Portugal er nå åpen og det oppfordres til norsk partnerskap i prosjektene!

4,3 millioner euro skal fordeles på 5-7 prosjekter som har som formål å restaurere og revitalisere kulturarv langs Portugals kyst. Disse prosjektene skal inkludere lokalbefolkningen i å ikke bare restaurere kulturminner, men også gi de restaurerte byggene nye funksjoner i og for lokalsamfunnet, f.eks. som samfunnshus, kulturhus, eller lokaler for næringsdrift.

Kort nøkkelinformasjon:
– NB! Utlysningen har blitt forlenget til 3. april! 
– Hvert prosjekt vil bli tildelt mellom 500,000 euro og 750,000 euro
– Prosjektene kan ha en varighet på mellom 24 og 48 måneder
– Norske private og offentlige aktører, både kommersielle og ikke-kommersielle, samt NGOer kan være partnere
– Restaureringen gjennomføres i Portugal. Andre prosjektaktiviteter gjennomføres i Portugal og/eller i Norge
– Alle prosjekter må ha en plan for bruk av den restaurerte bygningen
– Den portugisiske partneren vil være prosjekteier og sender inn søknaden

Det er også blitt gjort en endring i grunnlaget for å gi poeng for partnerskap. Les mer om denne endringen her.

Les mer om utlysningen her!

Utsikt fra fortet i Sesimbra, Portugal
Castelo de Sesimbra: Utsikt fra fortet i Sesimbra, en time utenfor Lisboa
En restaurert portugisisk båt
Sou do Tejo: I havnen i Lisboa ligger flere restaurerte båter
Utsikt til Kristus-statuen som skuer ut over Lisboa
Santuário de Cristo Rei: Utsikt til Kristus-statuen som skuer ut over Lisboa
Havnen i Lisboa om kvelden
20190912 203641: Under 25.april-broen

Det portugisiske kulturprogrammet

Tildelt kulturprogrammet
€ 9.000.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 5.279.000

Status for programmet

Reisestøtte
Åpen til 6. mars 2020

Partnermatchingseminar
12-13. september 2019 – Gjennomført

Prosjektmidler
Én utlysning, åpen til 3. april 2020

Kontakt

Kristin Eliassen
Rådgiver

krieli@ra.no

Partnerhenvendelser