Utforsk kulturminner

EØS-land: Romania

Romania er kanskje EØS-midlenes vakreste land. Det er stort, og rommer alt fra snøkledde fjelltopper, øde sletteland og kystlinje mot Svartehavet. Som landets natur, er også kulturarven mangfoldig. Landets innbyggere er vennligheten selv, og svært interessert i å utveksle kunnskap og erfaring med partnere fra Norge.

Publisert: 29. november 2019 | Endret: 16. desember 2019

Stavropoleos-klosteret Stavropoleos-klosteret i Bucuresti ble bygget 1724 av den greske munken Ioannikios Stratonikeas. Klosteret ble restaurert på 1900-tallet etter å ha blitt skadet av flere jordskjelv. Foto: Kristin Eliassen, Riksantikvaren

Om programmet

Romanias kultur- og kulturarvprogram er på 29 millioner euro. Midlene skal gå til restaurering og ny bruk av kulturminner, til innovative utstillinger og til kultursamarbeid (se Kulturrådets nettsider for denne delen av programmet). En del av midlene er satt av til prosjekter som skal forbedre situasjonen til landets rom-befolkning.

Programmet skal fokusere på kulturarvens rolle i lokal og regional utvikling med vekt på sysselsetting, opplæring i tradisjonshåndverk og sosial inkludering.

Donau-deltaet Helt øst i Romania renner Donau, Europas nest lengste elv, ut i Svartehavet. Donaudeltaet er hjem til over 300 fuglearter og er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste Foto: Kristin Eliassen, Riksantikvaren

Utlysninger

Utlysning 2: Restaurering og revitalisering av monumenter – Stengt

Fristen for å søke om prosjektmidler til restaurering og revitalisering gikk ut 11. november 2019. Det kom inn totalt 27 søknader, 16 av disse var partnerskapsprosjekter (11 fra Norge, 4 fra Island og 1 fra Liechtenstein). Utvelgelsesprosessen er i gang og endelig resultat vil komme våren 2020. For mer informasjon se det rumenske kulturdepartementet sin hjemmeside.

Utlysning 3: Romfolkets kulturarv – kommer

Utlysning nr. 3, “Roma cultural heritage revived”, er på 900,000 euro. I denne utlysningen kan rumenske organisasjoner søke om midler fra 50,000 – 130,000 euro for å revitalisere kulturarven til romfolket. Det oppfordres til partnerskap med organisasjoner fra Norge. Utlysningen er ventet å komme våren 2020.

Prosjekter i denne perioden

På denne siden kan du se oversikten over rumenske prosjekter som får støtte i denne perioden.

Det rumenske kulturprogrammet

Tildelt kulturprogrammet
€ 29.000.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 18.000.000

Status

Reisestøtte
Juli-november 2018, stengt
Juli-september 2019, stengt

Partnermatchingseminar
12.-13. september 2018 – gjennomført

Prosjektmidler
Tre utlysninger
Utlysning 1, restaurering av objekter – vår 2019, stengt
Utlysning 2, restaurering og revitalisering av monumenter – høst 2019, stengt
Utlysning 3, Romfolkets kulturarv – forventes våren 2020

Kontakt

Desiré Hopen Standal
Seniorrådgiver

deshos@ra.no

Partnerhenvendelser