Nyheter

Fagseminar og fagverksbru på Skolmen

Sluttføringen av nye Skolmen bru over Dokkaelva ble markert i Brudalen 3. og 4 september. Lokalbefolkning, samarbeidspartnere og bruentusiaster fikk innføring i statiske beregninger, karbonbinding og en spennende rekonstruksjonsprosess, samt både bløtkake og korpsmusikk.

Publisert: 10. september 2021 | Endret: 29. januar 2024

Nye Skolmen bru. Foto: Geir Tvedt, Riksantikvaren

Nye Skolmen bru er bygget på de gamle brukarene fra 1877. Brua er utviklet på bakgrunn av amerikanerens Howes patent for fagverksbruer fra 1840. Patentet er brukt verden over, særlig i utallige jernbanebruer. Av tilsvarende bruer i Norge finner vi i dag bare Finna bru ved Lillehammer.

Steinar Moldal og hans lag fra Dovre handverkssenter bygget brua i noen intensive uker fra februar til april i år, men taket kom først på plass i august. Tegninger fantes ikke, mange detaljer har fått sin form underveis i byggeprosessen. Brua med et spenn på opp mot 40 meter og en egenvekt på omlag 20 tonn er opp mot det maksimale bæreevnen som slike konstruksjoner er egnet for.

Fagseminar på Nye Skolmen bru. Foto: Geir Tvedt, Riksantikvaren
Steinar Moldal fra Dovre Handverkssenter forteller om byggeprosessen. Foto: Geir Tvedt, Riksantikvaren

Bruprosjektet er et imponerende eksempel på hvordan lokalt initiativ fra innbyggere og ildsjeler, særlig representert ved Thomas Brudalen og Laila Iren Ødegård, kan utløse ressurser og aktører lokalt, regionalt og nasjonalt. Randsfjordmuseet ved Lands museum har bidratt med fortellinger om oppføring og bruk av den originale brua. Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksenter har som et viktig kompetansemiljø i regionen, koordinert bidrag og innsats fra lokalt til nasjonalt nivå.

Nordre Land Bondekvinnelag serverer bløtkake til de frammøtte. Foto: Geir Tvedt, Riksantikvaren

Prosessen i Dokkajuvet et godt eksempel på mobilisering som et element i den regionale samfunnsutviklerrollen. Innlandet fylkeskommune vil prioritere prosjekter der eiere og lokalsamfunn sitter med hånda på rattet.

Prosjektet er et finansielt samarbeid med kommune, fylkeskommune, statsforvalter Sparebankstiftelsen DNB, Kulturminnefondet og Riksantikvaren. Byggeregnskapet kom på 2,3 mill. kroner pluss dugnadsinnsats på opp mot millionen. Slike spleiselag er bra for en helhetlig forvaltning av kulturmiljøene.

Nye Skolmen bru er ikke bare ei bru, den binder sammen de to gamle bygdene Skolmen og Brudalen og er en nøkkel for videre utvikling basert på områdets kultur og naturverdier. Planene for istandsetting av skolehus er allerede godt i gang. Prosjektet kan også bane veien for nye utviklingsprosjekter basert på samferdselshistorie, historisk skogsdrift og tømmerfløting i kommunen.

Vi er spent på fortsettelsen!

André Støylen fra Sparebankstiftelsen DNB og ass. riksantikvar Audun Skeidsvoll står for den formelle åpningen av den nye brua. Foto: Geir Tvedt, Riksantikvaren