Fagområder KF2020

Fartøyvern for forvaltningen

Den 1. januar 2020 overtok fylkeskommunene forvaltningsansvaret for fartøy på Riksantikvarens verneliste. På denne nettsiden finnes informasjon for saksbehandlere.

Overføringen av forvaltningsansvaret inkluderer fartøy som er fredet, som er i en fredningsprosess og fartøy som har formell status som vernet skip. Behandlingen av tilskuddsordningen for post 74 (tilskudd til fartøy) blir overført til fylkeskommunene høsten 2020, med virkning fra søknadsprosessen for 2021.

Les mer om fartøyvernet under Riksantikvarens temasider om kulturminner og kulturmiljø.

Foto av båten DS Børøysund
DS Børøysund Båten ble bygget i 1908 Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Brevmaler

(krever pålogging)

Kontaktperson
Mari Søbstad Amundsen
mari.sobstad.amundsen@ra.no
Mob: 920 59 571

Publisert: 13. mars 2020 | Endret: 6. november 2020