Nyheter KF2020

Felles team

Ny møteplass i Teams om overføring av oppgaver i kulturminneforvaltningen

Publisert: 30. juni 2020 | Endret: 1. juli 2020

Kristi Himmelfart-motiv fra altertavlen i Råde kirke
Fra Råde kirke Altertavle med Kristi Himmelfart-motiv. Foto: Trond Skovdahl, Riksantikvaren

KF2020-prosjektet har opprettet et felles møterom –  et team – i Teams, for fylkeskommuner / Sametinget og Riksantikvaren. Det er delt inn i diskusjonsforum (kanaler) for ulike fagområder. Dette er ment som en plattform for dialog om oppgaveoverføringen fra Riksantikvaren.

De overordnede fagområdene har fått tildelt hver sin kanal. Kanalen «Nyere tid» er nå delt inn i tre underområder:

  • Bygninger og anlegg
  • Teknisk infrastruktur (omfatter tekniske og industrielle kutlurminner)
  • Grøntanlegg

I tillegg kommer kanalene:

  • Arkeologiske kulturminner (inkludert middelalderbyer)
  • Fartøyvern
  • Tilskudd
  • Lokale innføringsansvarlige
  • Digisak superbrukere

140 ansatte i kulturminneforvaltningen har meldt seg på.

Ta kontakt med kf2020@ra.no om du ønsker en invitasjon til felles-teamet.

Kontaktpersoner:

Henrietta Taube
henrietta.taube@riksantikvaren.no

Laura White
laura.white@riksantikvaren.no