Ikke kategorisert - no

Freder 13 historiske kulturbygg

25. mai ble det markert at 13 utvalgte kulturanlegg landet rundt er fredet av Riksantikvaren. De er alle del av Kulturdepartementets landsverneplan.

Publisert: 25. mai 2018 | Endret: 19. desember 2019

Flyfoto av Kringkastingshuset på Marienlyst. Foto: NRK
Flyfoto Kringkastingshuset på Marienlyst Foto: NRK

Blant byggene som blir fredet, er kunstnerboliger som Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad, Sigrid Undsets Bjerkebæk og Grotten. Uranienborg, hjemmet til nasjonalhelten Roald Amundsen, blir også fredet. Det blir også flere museumsanlegg, som Austrått, Nasjonalmuseet for arkitektur og Nordnorsk kunstmuseum.

Kringkastingshuset på Marienlyst, med Store Studio, og NRK Sápmi i Karasjok står også på fredningslisten.

De delene av Erkebispegården i Trondheim som er fra middelalderen, er fredet fra før, nå blir hele anlegget fredet.

Gjennom prosjektet ”Statens kulturhistoriske eiendommer” utarbeider alle statlige sektorer landsverneplaner.

Bilde av Erkebispegården. Foto: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Erkebispegården Foto: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

En landsverneplan er en oversikt over den enkelte sektors verneverdige eiendommer og historikk, og danner blant annet grunnlaget for eventuelle fredninger. Eiendommene som fredes velges ut av sektoren selv, i samråd med Riksantikvaren.

Bilde av Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad. Foto: Camilla Damgård
Aulestad: Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad.
Bilde av interiøret i Aulestad, Gausdal, hvor Bjørnstjerne Bjørnson bodde og arbeidet fram til sin død i 1910. Foto: Ian Brodie
Aulestad Interiør: På Aulestad i Gausdal, bodde og arbeidet Bjørnstjerne Bjørnson fram til sin død i 1910.

Nå er landsverneplanen for Kulturdepartementets eiendommer ferdigstilt. Dette ble høytidelig markert under et arrangement fredag 25. mai i Store Studio på Marienlyst i Oslo – som er ett av byggene som fredes.

– Vi er glade for å kunne markere at Kulturdepartementets landsverneplan nå er ferdig. I dag fredes en rekke historiske bygninger for bevaring og bruk for framtidens generasjon.

Mange av eiendommene i planen er symbolbygg som har vært viktige i oppbygningen av Norge, både som selvstendig nasjon og som kulturnasjon. Historien om Norge fortelles blant annet gjennom både ny og gammel arkitektur, sier kulturminister Trine Skei Grande.

–  Statens bygninger representerer oss alle. Kulturdepartementets eiendommer er blant våre mest tilgjengelige og brukte eiendommer. Her kan hele folket oppleve et mangfold av kultur, historie og kunstneriske opplevelser. Kulturdepartementets landsverneplan inngår i prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer, og er det største verneprosjektet i Norgeshistorien! NRK-bygget representerer et monument over norsk ytringsfrihet, underholdning og formidling. Det må regnes som Norges største møteplass og er et åpenbart fredningsobjekt av nasjonal verdi, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Bilde av Roald Amundsens hjem på Uranienborg på Svartskog. Foto: Britta K. Bergersen, Follo museum
Roald Amundsens Uranienborg: Roald Amundsens hjem på Uranienborg på Svartskog.
Bilde av interiøret i Roald Amundsens hjem på Uranienborg på Svartskog. Foto: Britta K. Bergersen, Follo museum
Uranienborg Svartskog Interioer: Roald Amundsens hjem på Uranienborg på Svartskog.

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for prosjektet «Statens kulturhistoriske eiendommer». – Bygningene som i dag blir fredet, er blant de ypperste i norsk kulturhistorie og arkitektur.  Bruk er det beste vern, og de fredete byggene skal fortsatt være i aktiv bruk som kulturinstitusjoner, sier riksantikvar Jørn Holme.

Bilde av Autsråttborgen. Pyramiden og parken ved Austråttborgen på Ørland i Trøndelag er nå fredet. Foto: Jette C. Petersen
Austrått Pyramiden og parken ved Austråttborgen på Ørland i Trøndelag er nå fredet. Foto: Jette C. Petersen

Fakta: Landsverneplanen for Kulturdepartementet

Landsverneplanen for Kulturdepartementet inneholder de viktigste kulturminnene innen kultursektoren. Landsverneplanen har vært et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Riksantikvaren, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Statsbygg. Samarbeidet har vært godt og det er et omforent fredningsomfang som nå presenteres. Departementet har selv, sammen med blant andre Riksantikvaren, vært med på å velge ut anleggene som skal fredes.

Bygningene er nøye utvalgt, både ut fra kvalitet og hvor godt de representerer sin type kulturvirksomhet. I alt 13 utvalgte kompleks blir fredet i planen. Kulturminnene er fra et tidsspenn på rundt 350 år. Det eldste byggverket er pyramiden ved Austråttborgen, fra 1665. Også nyere bygg som publikumsbygget ved Bjerkebæk fra 2007 og Sverre Fehns tilbygg fra 2005 ved Arkitekturmuseet på Bankplassen 3, blir fredet.

Bakgrunn: Landsverneplaner

I kongelig resolusjon vedtatt i statsråd 1. september 2006 ble det bestemt at det skal utarbeides sektorvise landsverneplaner for statlige kulturhistoriske eiendommer.

Regjeringen slo fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie, og forventer at en andel av kulturminneverdiene skal sikres gjennom fredning.

Staten skal ta ansvar for sine egne eiendommer og forvalte fellesskapets eiendommer på best mulig måte.

Bilde av Statsarkivet I Bergen. Foto: Trond A. Isaksen, Statsbygg
Statsarkivet I Bergen:
Bilde av NKR bygget Sápmi i Karasjok. Foto: NRK
NRK Sápmi i Karasjok.:

Kulturbygg som fredes 25. mai 2018

 • Uranienborg (Roald Amundsens hjem), Akershus
 • Bankplassen 3, Oslo
 • NRK Kringkastingshuset (Radiohuset) med Store Studio, Oslo
 • Granittsøyler med statuer ved Nationaltheatret, Oslo
 • Wergelandsveien 4, Grotten (Henrik Wergeland), Oslo
 • Bjørgan prestegård (Bjørnstjerne Bjørnsons barndomshjem), Tynset
 • Publikumsbygget ved Bjerkebæk (Sigrid Undsets hjem), Lillehammer, Oppland
 • Aulestad (Bjørnstjerne Bjørnsons eiendom), Gausdal, Oppland
 • Statsarkivet i Bergen
 • Erkebispegården i Trondheim
 • Pyramiden og parken ved Austråttborgen, Ørland, Trøndelag
 • Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø
 • NRK Sápmi, Karasjok

Se mer informasjon om de enkelte anleggene her.

Tidligere er Nationaltheatret, Nasjonalgalleriet, Den Nationale Scene og Operabygget i Oslo fredet gjennom Kulturdepartementets landsverneplan.

Dato 25.05.2018 13:00 endret 28.05.2018 08:25