Bjarkøy - et arkeologisk område

Bjarkøy er ei øy i Harstad kommune med arkeologiske spor etter våre forfedre av et omfang og en variasjon som er sjeldent i Nord-Norge. Området som er freda har en unik kombinasjon av urørt landskap med viktige automatisk fredete kulturminner som alle har nasjonal verdi.

Øde landskap med flere graver. Nærbilde av gravrøys. Foto: Anne Karine Sandmo Troms fylkeskommune
Bjarkøy. et øde landskap med flere graver. Nærbilde av gravrøys. Foto: Anne Karine Sandmo Troms fylkeskommune

Kulturminnene innenfor fredningsområdet Austnes-Finntåga-Kalkåsen-Ramnfløya har stor tidsdybde og variasjon, og viser hvordan området til ulik tid har hatt betydning som boplass og aktivitetsområde, tidlig jordbruksområde og gravplass. Kulturminnene består av tufter fra steinalder, rydningsrøyser, gravrøyser, gravfelt, boplasser og spor etter jordbruk.

Beliggenhet mot sjøen

Området har en strategisk beliggenhet mot leia utenfor. Den eldre ferdselsveien Nordvegen, går gjennom fredningsområdet på strekningen mellom Austnes og Nergårdshamn. Denne strekningen ser ikke ut til å ha vært bebodd i perioden fra jernalderen til nyere tid, men har vært det stedet som ble brukt til å gravlegge de døde i forhistorisk tid.

Fra sjøsiden med vakre omgivelser. Foto: Anne Karine Sandemo Troms fylkeskommune
Arkeologi: Bjarkøy arkeologiske område ble fredet i 2015. Det er ei øy i Harstad kommune med arkeologiske spor etter våre forfedre av et omfang og en variasjon som er sjeldent i Nord-Norge. Området som er freda har en unik kombinasjon av urørt landskap med viktige automatisk fredete kulturminner som alle har nasjonal verdi. Foto: Anne Karine Sandemo Troms fylkeskommune

Attraktivt friluftsområde

Dette området på Bjarkøy er et av de siste sammenhengende forhistoriske kulturlandskapene langs kysten i Sør-Troms som er uten synlige inngrep i omgivelsene fra moderne tid.  Området er attraktivt for friluftsliv, og har flere tilrettelagde turstier som benyttes av både lokalbefolkning og tilreisende. Fredningen av området vil ikke være til hinder for dette.

Kart

Kart over Bjarkøy
 • Fredningsår

  22.06.2015

 • Region

  Troms og Finnmark

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  eldste spor er fra yngre steinalder (4500-1800 f.Kr)

 • Enkeltminne

  Arkeologisk minne: Områdefredning