Fredar eigedommar i landbruksforvaltinga

Noregs eldste forsøksgard er blant dei 36 bygningane som no er freda av Riksantikvaren gjennom landsverneplan for landbrukssektoren.

Bioforsk Øst på Løken, Øystre Slidre. Foto: Ragnhild Hoel, Riksantikvaren
Bioforsk Øst på Løken, Øystre Slidre. Foto: Ragnhild Hoel, Riksantikvaren

– Desse stadene fortel om ein kunnskapsbasert landsbruksforvalting, som har vore og er grunnleggjande for utviklinga av norsk matproduksjon. Dette er ein viktig del av vår landbrukshistorie, seier riksantikvar Jørn Holme.

Veterinærinstituttet i Oslo, etablert 1891, var til dømes første skritt mot eit sjølvstendig, vitskapeleg basert veterinærvesen i Noreg. Forsøksgarden for fjellbygdene, som vart oppretta i 1918 og flytta til Løken i Øystre Slidre i 1922, er i dag den eldste forsøksgarden som framleis er i bruk. Sikkilsdalseter i Nord-Fron er ei fjellseter som kjent for sitt årlege hesteslepp, og er mykje besøkt av turistar.

Dei 36 bygningane som er freda i dag, er fordelt på desse anlegga:

Sikkilsdalen hesteavlsseter, Nord-Fron kommune

Staur gård, Stange kommune

Veterinærinstituttet, Oslo kommune

Bioforsk Øst, Løken, Øystre Slidre kommune

Bioforsk Nord, Tjøtta, Alstahaug kommune

Bioforsk Jord og Miljø, Svanhovd, Sør-Varanger kommune

Landsverneplanar

Gjennom prosjektet ”Statens kulturhistoriske eigedommar” utarbeider alle statlege sektorar landsverneplanar. Ein landsverneplan er ein oversikt over den enkelte sektorens verneverdige eigedommar og historikk, og dannar mellom anna grunnlaget for eventuelle fredingar. Eigedommane som vert freda blir valde ut av sektoren sjølv i samråd med Riksantikvaren. No er dei to første av Landbruks- og matdepartementets landsverneplanar ferdige. Den tredje og siste, landsverneplan for Statskog, er venta overlevert frå departementet i 2013.

Kart

Kart over Løken gård
 • Fredningsår

  15.02.2013

 • Region

  Innlandet

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1800-1900 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Hovedbygning