Lille Strandheim

Omkring 1840 startet trenden der innbyggerne i Tromsø begynte å bygge små vånings- og lysthus på landsteder utenfor bygrensen, og fra tidlig på 1900-tallet bygget «den bedre stand» i byen egne fritidsboliger i byens umiddelbare nærhet.  Lille Strandheim er et godt eksempel på en av disse.

Lille Strandheim i vinterdrakt. Foto: Siri Uldal (CC BY-SA) via Wikimedia Commons
Lille Strandheim i vinterdrakt. Foto: Siri Uldal (CC BY-SA) via Wikimedia Commons

Lille Strandheim

Lille Strandheim er et ferie-/fritidshus som trolig ble oppført i årene 1913–1930. Huset ligger som en liten perle i naturskjønne omgivelser ved vannet på gården Holt i Tromsø kommune. Sannsynligvis ble det bygget mens stedet var i bruk som feriested og bygd for eldre familiemedlemmer fordi den opprinnelige sommerboligen på Strandheim var tatt i bruk av familiens yngre garde. Kulturlandskapet som omgir bygningen er fremdeles intakt.

Mange eiere

Søndre Langnes, en del av den nåværende gården Holt, fungerte trolig som fritids-/sommerbolig allerede fra midten av 1800-tallet. Familien og handelshuset Ebeltoft var de første eierne. I 1912 kjøpte tannlege Aschenberg et stykke av gården som lå langs strandkanten. Gården Strandheim ble da etablert på eiendommen, også trolig som ferie-/sommerbolig.

Gården Strandheim hadde flere eiere fra 1918. I 1950 ble den solgt til staten og innlemmet i gården Holt, bortsett fra bygningen Lille Strandheim som i 1940 ble kjøpt av søstrene Olga Jensen og Gunvor Lind. Søstrene fikk tinglyst rett til å bruke hagen og veirett til boligen. De hadde også rett til å ha bygningen stående på eiendommen så lenge en av dem levde.

Olga Jensens legat

Olga Jensens legat ble opprettet i 1966. I 1991 ble Lille Strandheim gitt som gave til legatet. Midler fra legatet har gjort det mulig å ta godt vare på både bygningen og kulturlandskapet rundt, og både inn- og utvendig er bygningen i god stand.

Kulturvernpris i 2010

Lille Strandheim regnes som en viktig del av Tromsøs kulturarv, som forteller om samfunnsliv og arkitektur fra tidlig 1900-tall. I 2010 mottok Olga Jensens legat Tromsø kommunes kulturvernpris for arbeidet som er gjort for å bevare Lille Strandheim.

Kart

Kart over Lille Strandheim
 • Fredningsår

  25.02.2015

 • Region

  Troms og Finnmark

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1913–1930

 • Enkeltminne

  Bygning: Bolig

Les mer om fredningen