Nordland er ferdig med fredningsgjennomgangen

Nordland fylkeskommune og Riksantikvaren har sammen gått gjennom alle fredninger i fylket fra perioden 1923-1979.

Træna kapell. Foto: Jiri Havran
Træna Kapell Nordland Foto: Jiri Havran

─ Nordlandskysten har ikke mindre enn en fjerdedel av hele Norges kystlinje. Det som er spesielt for Nordland, er fiskeri og handel med fisk. Blant de få bygningene som er fredet i fylket er det derfor flest handelsanlegg. Med den oppdaterte registreringen av de fredete bygningene i Nordland, har vi et godt grunnlag for videre samarbeid om de historiske anleggene, sier riksantikvar Jørn Holme.

Fredningsgjennomgangen i Nordland omfatter 39 bygninger fordelt på 9 anlegg. Nordland fylkeskommune har foretatt befaringer og registreringer av alle de fredete bygningene.

Nordlands første fredninger ble alle vedtatt i mars 1942. Det var åtte fredninger i alt: fem handelssteder, en prestegård, et gårdsmiljø og et enkeltstående stabbur som også hadde vært brukt i religiøs sammenheng. Til sammen viser fredningene viktige deler av nordnorsk historie, kultur og byggeskikk med særlig konsentrasjon om handel og fiskeri.

Kjerringøy handelssted er et av de største av sitt slag i Nordland.Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Kjerringøy Handelssted er et av de største av sitt slag i Nordland. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Fra 1942 og fram til 1978 ble det foretatt to fredninger i Nordland. Den ene var to bygninger i et større fiskevær på Å i Moskenes kommune i Lofoten. Den andre fredningen var av Angellgården i Gildeskål kommune.

Fredningsgjennomgangen Fredningsgjennomgangen er et landsdekkende prosjekt som ble startet av Riksantikvaren i 2006. I løpet av 2013 vil alle fylker ha gjennomgått sine fredningsvedtak som ble foretatt i perioden 1923-1979 og ha presisert omfanget av, formålet med og innholdet i fredningen.

 • Fredningsår

  30.11.2012

 • Region

  Nordland

 • Eierskap

  Offentlig

 • Datering

  1923-1979

 • Lokaliteter

  Bebyggelse-Infrastruktur: Handelsanlegg