Telegrafbygningen i Bergen fredet

Telegrafbygningen er et fremragende eksempel på nyklassisistisk arkitektur fra 1920-årene. Den er svært godt bevart, og nå også fredet av Riksantikvaren.

Telegrafbygningen i Bergen. Foto: Arve Kjersheim Riksantikvaren
Telegrafbygningen i Bergen. Foto: Arve Kjersheim Riksantikvaren

Telegrafbygningen i Bergen stod ferdig i 1927 og er tegnet av arkitektene Finn Berner og Anton M. Kielland. Bygningen huset Bergens rikstelegraf og rikstelefon med tilhørende tekniske og administrative kontorer.

─ Jeg er glad for at vi nå har fredet en av de viktigste nyklassisistiske bygningene i Bergen. Telegrafbygningen er et særpreget bygg og et monument i bybildet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Telegrafbygningen har nasjonal verdi, blant annet gjennom sin fremragende arkitektur. I det nye sentrum som vokste frem etter bybrannen i 1916 er Telegrafbygningen blant de arkitektonisk mest særpregete bygningene som ble reist. Den vitner om en bevisst og omtenksom plassering av bygg for viktige offentlige funksjoner.

Telegrafbygningen mottok Houens fonds diplom for god arkitektur i 1929.

Interiørene ble utformet med forseggjorte fellesarealer, som ekspedisjonshall, vestibyler og trapperom. Forretnings- og kontorlokalene hadde enklere utforming. Det er bare de førstnevnte delene av interiøret som er tatt med i fredningen, fordi de er de arkitektonisk mest verdifulle og best bevarte.

Bygningen fikk en omfattende renovering i 2002. Det er lagt ned store ressurser i oppussing av hovedvestibylen og ekspedisjonshallen, og det er benyttet tradisjonelle håndverksmetoder og stilt høye krav til kvalitet. Telegrafbygningen er i dag en velholdt bygning der antikvariske verdier er pietetsfullt ivaretatt og fremhevet.

Kart

 • Fredningsår

  18.12.2013

 • Region

  Vestland

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1927

 • Enkeltminne

  Bygning: Kontor