Vest-Agder er ferdig med fredningsgjennomgangen

Vest-Agder fylkeskommune og Riksantikvaren har sammen gått gjennom alle fredninger i fylket fra perioden 1923-1979.

Lystgård i Kristiansand. Hovedbygningen på Kjos ble oppført mellom 1785 og 1788. Foto: Vibeke Garmann Johnsen / Riksantikvaren
Lystgård i Kristiansand. Hovedbygningen på Kjos ble oppført mellom 1785 og 1788. Foto: Vibeke Garmann Johnsen, Riksantikvaren

– Vest-Agder har en utrolig spennende bygningsarv. Fylket er en smeltedigel av impulser fra både øst- og vest i Norge, kontinentet og England, sier riksantikvar Jørn Holme.

Fredninger i Vest-Agder

Fredningsgjennomgangen i Vest-Agder omfatter 23 fredete lokaliteter med til sammen 28 bygninger. Fylkeskommunen har foretatt befaringer og registreringer av alle de fredete bygningene.

De første fredningene i fylket stammer fra 1923. Disse tidlige fredningene innbefatter blant annet fem lystgårder fra Kristiansands-området. Tidlige fredninger inkluderer også kjøpmanns- og embetsmannsboliger samt herskapshus, som ”Anders Beers hus” i Flekkefjord. Bebyggelse fra uthavner som Ny-Hellesund i Søgne og bygninger med offentlige funksjoner, som Tingstuen i Mandal, var også blant de første fredningene i Vest-Agder.

Sørlandsklassisismen

I flere hundre år gjennom middelalderen og nyere tid passerte én av Nord-Europas viktigste handelsveier kysten av Vest-Agder. De internasjonale impulsene preger byggeskikken mange steder. Inspirasjon til mange av de store herskapsbygningene bygget på 1700- og 1800-tallet kom fra England og Danmark, inkludert en del bygningsmaterialer og inventar. Slik oppsto Sørlandsklassisismen.

Lystgården Kjos i Kristiansand ble oppført mellom 1785 og 1788 for konsul Daniel Isaachsen, muligens som den første i Kristiansandsområdet, og er et godt eksempel på Sørlandsklassisismen.

Fredningsgjennomgangen

Fredningsgjennomgangen er et landsdekkende prosjekt som ble startet av Riksantikvaren i 2006. Innen utgangen av 2012 skal alle fylker ha gjennomgått sine fredningsvedtak som ble foretatt i perioden 1923-1979 og ha presisert omfanget av, formålet med og innholdet i fredningen.

 • Fredningsår

  28.09.2012

 • Region

  Agder

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1923-1979

 • Lokaliteter

  Bebyggelse-Infrastruktur: Herregård-lystgård