EØS-midlene

Estland

Estland har en rik kulturarv, men på grunn av fraflytting og urbanisering har mange historiske bygninger i små byer blitt stående tomme og har etter hvert forfalt. Forlatte og nedslitte historiske bygninger utgjør ikke bare et tap av verdifulle kulturminner, men er også negativt for det generelle bomiljøet i området. EØS-midlene i Estland skal støtte prosjekter som vil gi nytt liv til disse bygningene.

Kuressaare Den lille byen Kuressaare er en av dem som kan få midler til restaurering av historiske bykjerner i dette programmet Foto: Kaarel Truu, Estonian National Heritage Board

Om programmet

Estland har nylig gjennomgått en omfattende kommunereform der kartet nærmest har blitt tegnet på ny, og 213 kommuner har blitt gjort om til 79. EØS-midlenes program for Lokal Utvikling i Estland har som mål å styrke disse nye kommunene og gjøre dem i stand til å håndtere utfordringer knyttet til bl.a. folkehelse, skole og utdanning, sosial ekskludering, kjønnsbasert vold og ivaretakelse av kulturarv.

Av programmets 18 millioner euro, er 3 millioner satt av til kulturarv. Disse midlene skal først og fremst tildeles prosjekter som involverer lokalbefolkningen i å restaurere kulturarvsbygninger som senere kan brukes av lokalsamfunnet.

Som et resultat av disse prosjektene skal lokalbefolkningen få bedre kjennskap til kulturarven i deres nærområde, samt at fagfolk som er involvert i restaureringen vil lære og utvikle metoder og ferdigheter som vil hjelpe dem å bedre bevare kulturminner i fremtiden. De restaurerte bygningene vil også senere kunne brukes til kurs og sosiale aktiviteter som kan forbedre levestandarden i området.

Gate mellom små trehus i Viljandi i Estland
Viljandi Viljandi er en av kommunene som kan søke om midler til restaurering av den historiske bykjernen Foto: Kaarel Truu, Estonian National Heritage Board

Samarbeid med Norge

Byutvikling er en strategisk viktig tematikk for Riksantikvaren, sett i lys av den nye bystrategien. Riksantikvaren er derfor også prosjektpartner i dette programmet, og vil arbeide tett med vår estiske søsterorganisasjon om denne tematikken.

Norske aktører har muligheten til å delta i programmet som prosjektpartnere. Samarbeid mellom estiske og norske aktører vil gi rom for utveksling av erfaringer og beste praksis om revitalisering av historiske byområder, samt kunnskapsutveksling om ny bruk av kulturminner.

De estiske aktørene vil først og fremst være kommuner, med mulig partnerskap fra andre aktører som eier bygninger som skal restaureres. Det ønskes derfor at norske kommuner også er involvert i disse prosjektene, gjerne i samarbeid med norske organisasjoner.

Utlysninger

Det vil komme én utlysning av midler til kulturarvsprosjekter i Estland, og denne utlysningen forventes å komme våren 2020.

Partnermatching-seminar

Basert på utviklingen i spredningen av koronaviruset, avlyser vi partnermatchingseminaret 20.-22.april. Vi beklager avlysningen, men mener dette er det riktige tatt i betraktning dagens situasjon.

Vi ønsker likevel å matche interesserte norske aktører med de estiske prosjektene, så om dere kunne tenke dere å bli satt i kontakt med potensielle prosjektpartnere kan dere sende oss kontaktinformasjon samt et avsnitt eller to om hva dere kunne tenke dere å få ut av et slikt partnerskap, og hva dere kan bidra med. Vi har opprettet en facebook-gruppe for de norske og estiske interesserte i dette programmet, så meld deg gjerne inn der for å møte estere og andre nordmenn som er interessert i både tematikken og i et potensielt partnersamarbeid! Her finner du facebook-gruppen.

Det estiske Lokal Utvikling-programmet

Tildelt Lokal utvikling-programmet
€ 18.000.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 3.000.000

Status

Reisestøtte
Ingen planlagt reisestøtte

Partnermatchingseminar
Avlyst. Partnermatching vil foregå på Facebook.

Prosjektmidler
Én utlysning, forventes våren 2020

Kontakt

Kristin Eliassen
Rådgiver

krieli@ra.no

Partnerhenvendelser

    Publisert: 1. april 2020