EØS-midlene

Polen

Polen er Norges største naboland sett fra EØS-midlene. Her er det mest penger, flest prosjekter og kanskje størst mulighet til å finne partnere. Polen er en gammel kulturnasjon med en dramatisk historie. Dette gjenspeiles i landets kulturarv, som består av spor av skiftende tider, ulike makthavere og en mangfoldig befolkning.

Workshop i Lublin, Polen, i regi av prosjektet Wooden Treasure. Polske skoleungdommer lærer om tradisjonshåndverk og vedlikehold av trebygg. Norske og polske snekkere er involvert.
Wooden Treasure Workshop i Lublin, Polen, i regi av prosjektet Wooden Treasure i forrige prosjektperiode. Polske skoleungdommer lærte om tradisjonshåndverk og vedlikehold av trebygg. Norske og polske snekkere og involvert. Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Om programmet

Polens kultur- og kulturarvprogram er på 75 millioner euro. Kulturarvmidlene skal gå til restaurering, ny bruk av kulturminner og kultursamarbeid (se Kulturrådets nettsider for denne delen av programmet).

Kulturarvprosjektene i Polen skal bidra til å sette i stand et utvalg av verdifulle kulturminner og historiske hager og parker. Forutsetningen for å motta støtte er at prosjektet har stort potensiale for lokal verdiskaping ved å opprette nye kulturtilbud. Prosjektene skal også bidra til å styrke kultur- og kulturminneforvaltningen i Polen ved å fokusere på opplæring i bl.a. forvaltning og tradisjonshåndverk.

10 millioner euro er satt av til det pre-definerte prosjektet «Jewish Cultural Heritage» som skal fremme jødisk kulturarv. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Jødisk Museum i Oslo, Jødisk Museum i Trondheim, Falstadsenteret og Det Europeiske Wergelandsenteret er norske samarbeidspartnere i dette prosjektet.

Łazienki Park, eller Royal Baths Park, er den største parken i Warszawa og brukes til konserter, kunst og kultur
Łazienki Park Łazienki Park, eller Royal Baths Park, er den største parken i Warszawa og palasset i parken brukes til konserter, kunst og kultur. Foto: Desiré Hopen Standal, Riksantikvaren

Utlysninger

Utlysning: Restaurering og revitalisering av kulturminner

Det var våren 2020 mulig å søke om midler til prosjekter som skulle restaurere og revitalisere kulturminner. Denne utlysningen er nå stengt.

Målet for utlysningen er å styrke kultur- og kulturminneforvaltningen i Polen. Prosjektstøtten til restaurering og revitalisering av kulturminner er en del av en større utlysning, som også støtter istandsetting av kulturhus. Tildelingen til kulturminner er på over 44 millioner euro.

Det polske kulturprogrammet

Tildelt kulturprogrammet
€ 75.000.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 56.700.000

Status

Reisestøtte
Ikke planlagt reisestøtte

Partnermatching-seminar
26. november 2019 – Gjennomført
14. januar 2020 – Gjennomført

Prosjektmidler
Én utlysning, vår 2020, stengt

Kontakt

Desiré Hopen Standal
Seniorrådgiver

deshos@ra.no

Partnerhenvendelser

    Publisert: 1. april 2020 | Endret: 14. mai 2020