EØS-midlene

Slovakia

Midt i Europa ligger et lite fjelland med mange likhetstrekk med Norge. I Slovakia er det lett å føle seg hjemme. Mange av utfordringene de sliter med der, er de samme som vi har her hjemme: Hvordan få kulturarv til å lønne seg, hvordan gjøre distriktene mer attraktive og hvordan unngå at kulturarvbygninger blir stående tomme?

Kapuchin-kirken i Bratislava
St. Stephan Capuchin Church St. Stephan Capuchin Church i Bratislava er fra 1700-tallet og er dedikert til St. Stephan, Ungarns første konge Foto: Noelle Dahl-Poppe, Riksantikvaren

Om programmet

I Slovakia er 20,5 millioner euro satt av til kulturprogrammet. Av disse er omtrent 16,5 millioner satt av til prosjekter som skal bevare og forbedre Slovakias kulturarv.

Det slovakiske programmet vil i hovedsak fokusere på revitalisering av kulturarv – å finne nye, innovative måter å bruke restaurerte kulturminner på.

Det var én åpen utlysning for 9 millioner euro til prosjekter som skal både restaurere og revitalisere kulturminner. I tillegg til den åpne utlysningen vil dette programmet inneholde tre pre-definerte prosjekter (PDP).

Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet. Foto: Peter Kling
Pro Monumenta I Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet Pro Monumenta I. Foto: Peter Kling

Programmets pre-definerte prosjekter

«Pro Monumenta II»

Dette prosjekteter en videreføring av et prosjekt under den forrige finansieringsperioden. I den forrige perioden ble det opprettet tre team av inspektører, som i hver sin varebil utstyrt som verksted, reiste rundt i Slovakias regioner og inspiserte kulturminner, skrev rapporter og utformet anbefalinger for eierne av disse kulturminnene om hvordan de best burde ivaretas. Dette arbeidet vil fortsette med «Pro Monumenta II».

«Revitalisation of Gardens in the Estate of Rusovce»

Dette prosjektet skal restaurere og revitalisere parken rundt Rusovce Manor, et historisk herskapshus like utenfor Bratislava. Parken var tidligere en yndet møteplass for Bratislavas innbyggere, men har blitt stående til forfall. Dette pre-definerte prosjektet skal revitalisere parken etter arkivmateriale fra rundt år 1900, noe som vil inkludere planting av over 100 trær og nærmere 800 busker, samt rekonstruksjon av et vanntårn som observasjonstårn og bygging av lekeplasser.

«Red Monastery – Reborn»

Dette prosjektet omfatter «Červený Kláštor» – et middelalderkloster nord i Slovakia, på grensen til Polen. Klosteret, som ble bygget tidlig på 1300-tallet og er et nasjonalt kulturminne, har de siste tiårene blitt restaurert og store deler av det revitalisert, med nytt museum og overnattingsfasiliteter. Det pre-definerte prosjektet «Red Monastery – Reborn» vil fortsette revitaliseringsarbeidet og bl.a. gjeninnføre noen av klosterets opprinnelige aktiviteter, som ølbrygging og produksjon av urtemedisiner etter munkenes gamle oppskrifter.

Det slovakiske kulturprogrammet

Tildelt kulturprogrammet
€ 20.500.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 16.500.000

Status

Reisestøtte
Én utlysning, sommer/høst 2019, stengt

Partnermatchingseminar
11.-13. juni 2019, gjennomført

Prosjektmidler
Én utlysning, høsten 2019, stengt

Kontakt

Noelle Dahl-Poppe
Prosjektleder

noelle.dahl-poppe@ra.no

Partnerhenvendelser

    Publisert: 1. april 2020