EØS-midlene

Slovakia

Midt i Europa ligger et lite fjelland med mange likhetstrekk med Norge. I Slovakia er det lett å føle seg hjemme. Mange av utfordringene de sliter med der, er de samme som vi har her hjemme: Hvordan få kulturarv til å lønne seg, hvordan gjøre distriktene mer attraktive og hvordan unngå at kulturarvbygninger blir stående tomme?

Kapuchin-kirken i Bratislava
St. Stephan Capuchin Church St. Stephan Capuchin Church i Bratislava er fra 1700-tallet og er dedikert til St. Stephan, Ungarns første konge Foto: Noelle Dahl-Poppe, Riksantikvaren

Om programmet

I Slovakia er 20,5 millioner euro satt av til kulturprogrammet. Av disse er omtrent 16,5 millioner satt av til prosjekter som skal bevare og forbedre Slovakias kulturarv.

Det slovakiske programmet vil i hovedsak fokusere på revitalisering av kulturarv – å finne nye, innovative måter å bruke restaurerte kulturminner på.

Det var én åpen utlysning for 9 millioner euro til prosjekter som skal både restaurere og revitalisere kulturminner. I tillegg til den åpne utlysningen vil dette programmet inneholde to pre-definerte prosjekter (PDP).

Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet. Foto: Peter Kling
Pro Monumenta I Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet Pro Monumenta I. Foto: Peter Kling

Prosjekter i denne perioden

Prosjektene fra Slovakias utlysning, “Open Call on the support of restoration and revitalization of cultural heritage” er nå valgt ut. 12 prosjekter skal finansieres, og hele ni av disse har norsk partner!

Se listen over alle prosjektene her.

Prosjektene med norsk partner vil etter hvert dukke opp i vår prosjektbank med bilder og utdypende informasjon om prosjektets aktiviteter, mål og partnerskap.

De utvalgte prosjektene med norsk partner i denne utlysningen er som følger:

 • “Coburg Manor House in Jelsava – Historical, Craft and Ecological Centre of Gemer Region”. Samarbeid mellom Mesto Jelšava (SK), Høgskulen for Grøn Utvikling (NOR), Fjellugla Kompetanse AS (NOR) og Norsk Institutt for Luftforskning (NOR)
 • “Recovery, restoration and revitalization of the Synagogue in Trenčín”. Samarbeid mellom Židovská náboženská obec v Trenčíne (SK), Synagóga Trenčín o.z. (SK) Židovský kultúrny inštitút (SK) og Det Mosaiske Trossamfunn (NOR).
 • “LYCEUM – Free Society Lab”. Samarbeid mellom Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town) (SK), Punkt (SK), Nadácia Milana Šimečku (SK) og Kirkelig Dialogsenter (NOR)
 • “HraMoKaPlus – The restoration of the space of the baroque manor house on the Castle Modrý Kameň for the tradition of the Slovak pottery and puppetry in the craft workshops, the production and the sale of the regional products”. Samarbeid mellom Slovenské Národné Múzeum (SK), VŠMU – Divadelná fakulta – Katedra bábkarskej tvorby (SK); ÚĽUV – Ústredie ľudovej umeleckej výrob (SK) og Kulturproduksjoner (NOR)
 • “Renovation of the manour house of the Zichy family in Voderady (acronym: ZICHY)”. Samarbeid mellom Bohdal s.r.o. (SK), Obec Voderady (SK),  Historické Hotely Slovenska (SK) og Høgskulen for Grøn Utvikling (NOR)
 • “Open Depository”. Samarbeid mellom Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica (SK) og Narviksenteret (NOR)
 • “Adaptation of Vily K into a cultural center (acronym: VILA KULTURA)”. Samarbeid mellom Vila K (SK), Nitrianska organizácia cestovného ruchu (SK) Združenie architektov Nitry (ZAN) (SK) og Høgskulen for Grøn Utvikling (NOR)
 • “Today as a bridge to tomorrow – The Church of Dominicans in Košice – facade restoration”. Samarbeid mellom Dominikánsky konvent (SK), Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy (SK) og Sankt Dominikus Kloster (NOR)
 • “Do Reconstruction Authentically And Go On (acronym DRAGON)”. Samarbeid mellom Obec Beckov (SK), Združenie historických miest a obcí (SK), Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom (SK) og Høgskulen for Grøn Utvikling (NOR)

Programmets pre-definerte prosjekter

«Pro Monumenta II»

Dette prosjekteter en videreføring av et prosjekt under den forrige finansieringsperioden. I den forrige perioden ble det opprettet tre team av inspektører, som i hver sin varebil utstyrt som verksted, reiste rundt i Slovakias regioner og inspiserte kulturminner, skrev rapporter og utformet anbefalinger for eierne av disse kulturminnene om hvordan de best burde ivaretas. Dette arbeidet vil fortsette med «Pro Monumenta II».

«Red Monastery – Reborn»

Dette prosjektet omfatter «Červený Kláštor» – et middelalderkloster nord i Slovakia, på grensen til Polen. Klosteret, som ble bygget tidlig på 1300-tallet og er et nasjonalt kulturminne, har de siste tiårene blitt restaurert og store deler av det revitalisert, med nytt museum og overnattingsfasiliteter. Det pre-definerte prosjektet «Red Monastery – Reborn» vil fortsette revitaliseringsarbeidet og bl.a. gjeninnføre noen av klosterets opprinnelige aktiviteter, som ølbrygging og produksjon av urtemedisiner etter munkenes gamle oppskrifter.

Det slovakiske kulturprogrammet

Tildelt kulturprogrammet
€ 20.500.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 16.500.000

Status

Reisestøtte
Én utlysning, sommer/høst 2019, stengt

Partnermatchingseminar
11.-13. juni 2019, gjennomført

Prosjektmidler
Én utlysning, høsten 2019, stengt

Kontakt

Noelle Dahl-Poppe
Prosjektleder

noelle.dahl-poppe@ra.no

Partnerhenvendelser

  Publisert: 1. april 2020 | Endret: 20. august 2020