EØS-midlene

Slovakia

I Slovakia er 20,5 millioner euro satt av til kulturprogrammet. Av disse er omtrent 16,5 millioner satt av til kulturarvprosjekter.

Kapuchin-kirken i Bratislava
St. Stephan Capuchin Church St. Stephan Capuchin Church i Bratislava er fra 1700-tallet og er dedikert til St. Stephan, Ungarns første konge Foto: Noelle Dahl-Poppe, Riksantikvaren

Om programmet

Det slovakiske programmet fokuserer på revitalisering av kulturarv – å finne nye, innovative måter å bruke restaurerte kulturminner på.

Det var én åpen utlysning på 9 millioner euro til prosjekter for restaurering og revitalisering av kulturminner. I tillegg til den åpne utlysningen inneholder programmet to pre-definerte prosjekter (PDP).

Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet. Foto: Peter Kling
Pro Monumenta I Fra tilstandsvurderingen til ett av byggene i prosjektet Pro Monumenta I. Foto: Peter Kling

Prosjekter i denne perioden

I utlysningen “Open Call on the support of restoration and revitalization of cultural heritage” ble 19 prosjekter valgt ut. 15 av disse har norsk partner.

Prosjektene med norsk partner ligger i vår prosjektbank med bilder og utdypende informasjon om prosjektenes aktiviteter, mål og partnerskap.

Prosjekter med norsk partner:

Programmets pre-definerte prosjekter

«Pro Monumenta II»

Prosjektet er en videreføring av et prosjekt fra den forrige finansieringsperioden, «Pro Monumenta». I den forrige perioden ble det opprettet tre team av inspektører, som i hver sin varebil utstyrt som verksted, reiser rundt i Slovakias regioner og inspiserer kulturminner. De skriver rapporter og utformer anbefalinger for eierne av disse kulturminnene, om hvordan de best burde ivaretas. Dette arbeidet fortsetter med «Pro Monumenta II».

Riksantikvaren er norsk partner i prosjektet.

«Red Monastery – Reborn»

Prosjektet omfatter «Červený Kláštor» – et middelalderkloster nord i Slovakia, på grensen til Polen. Klosteret, som ble bygget tidlig på 1300-tallet er et nasjonalt kulturminne, og har de siste tiårene blitt restaurert. Det pre-definerte prosjektet «Red Monastery – Reborn» fortsetter revitaliseringsarbeidet og gjeninnfører noen av klosterets opprinnelige aktiviteter, som ølbrygging og produksjon av urtemedisiner etter munkenes gamle oppskrifter.

Norsk Kulturarv og Fortidsminneforeningen er norske partnere i dette prosjektet.

Det slovakiske kulturprogrammet

Tildelt kulturprogrammet
€ 20.500.000

Av dette, øremerket kulturarv
€ 16.500.000

Kontaktperson

Andreas Skauen Pedersen
andreas.skauen.pedersen@ra.no

Publisert: 1. april 2020 | Endret: 19. april 2024