Verdensarv

Urnes stavkirke

Både arkitektonisk, kunsthistorisk og som kilde til kunnskap er Urnes stavkirke unik blant de 28 stavkirkene som fremdeles finnes i Norge.

Urnes stavkyrkje i vakkert vinterlandskap ved Lustrafjorden i Sogn og Fjordane. Foto: Jiri Havran Riksantikvaren
Urnes stavkyrkje i vakkert vinterlandskap ved Lustrafjorden i Sogn og Fjordane. Foto: Jiri Havran, Riksantikvaren

Stavkirken

Stavkirkene ble bygget med den mest avanserte byggeteknikken for trekonstruksjoner som fantes i Nord-Europa fra steinalderen til middelalderen. Trolig har det totalt blitt bygget ca 1300 stavkirker. Bare noen få er bevart, men antallet bevarte stavkirker er høyest i Norge.

Urnes ble bygget på andre halvdel av 1100-tallet og er en av de eldste og best bevarte stavkirkene. Kirken har spor etter en eldre kirke bygget på samme sted.

Den er et eksempel på fremragende håndverk og dekoren har spesielt flotte treutskjæringer. Interiøret er også svært rikt dekorert. Både dekoren og det øvrige trearbeidet er preget av både keltiske, norrøne og romanske kunsttradisjoner. Kirken er dessuten plassert i et storslått fjordlandskap i Lustrafjorden, en fjordarm av Sognefjorden.

Urnes stavkirke var tidligere en privat kirke for en mektig familie på Urnes.

Verdensarv

Stavkirken på Urnes ble innskrevet på verdensarvlisten i 1979.

Se deg om inne i Urnes stavkirke

Bla i bilder av Urnes stavkirke

Urnes stavkirke Luster i Sogn og Fjordane. Foto: Håkon Christie Riksantikvaren
Urnes Stavkirke: Luster i Sogn og Fjordane.
Flyfoto av Urnes stavkyrkje med omgivnadene til kyrkja. Foto: Birger Lindstad / Riksantikvaren
Fyfoto Urnes Stavkirke med omgivelser: Flyfoto av Urnes stavkyrkje med omgivnadene til kyrkja.
Urnes Stavkirke:
Urnes stavkirke - kulturminne med verdensarvstatus. Foto: Jiri Havran / Riksantikvaren
Urnes Stavkirke: Kulturminne med verdensarvstatus.
Teikning av Eilert Christian Brodtkorb Christie (1832-1906) frå 1859.
Urnes Treskurd: Teikning av Eilert Christian Brodtkorb Christie (1832-1906) frå 1859.
Interiør frå Urnes stavkyrkje. Foto: Jiri Havran © Riksantikvaren
Interiør: frå Urnes stavkyrkje
Urnes Portal:
Urnes stavkirke i Sogn og fjordane. Foto: Arve Kjersheim / Birger Lindstad © Riksantikvaren
Urnes portal: Urnes stavkirke i Sogn og Fjordane.
Foto: Werner Harstad Statens vegvesen – Nasjonaleturistveger.no
Urnes Stavkyrkje:

Publisert: 12. februar 2020 | Endret: 5. mars 2020