KF2020

Hva skjer framover?

Her er en oversikt:

I korte trekk:

 

Medio desember 2019

Veiledningsmateriell og brevmaler som kan være til hjelp i saksbehandlingen fra 1 .januar 2020 gjøres tilgjengelig.

1. januar 2020

Fylkeskommunene overtar førstelinjeoppgavene i saksbehandlingen av søknader om dispensasjoner innen forvaltningen av Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE), arkeologiske kulturminner og fartøy.

Vinteren 2020

Pilotversjonen av Digisak testes ut i saksbehandlingen av søknadene om dispensasjoner i pilotfylkene Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Agder og Oslo.

Høsten 2020

Saksbehandlingen av flere tilskuddsordninger (se nedenfor) overføres til regionalforvaltningen.

Digisak kan tas i bruk av alle fylkeskommuner som ønsker det, og brevmalene til saksbehandlingen blir flettet inn der. Digisak er den nye, digitale tjenesten for behandling av søknader og tilskudd innen kulturminneforvaltningen.

Gjennom 2020 (fortløpende)

Veiledningsmateriell til oppgaveoverføringen gjøres tilgjengelig på Riksantikvarens nettsider.

Dette skjer:

Parallelt med regionreformen overføres oppgaver fra Riksantikvaren til regionalforvaltningen ved fylkeskommunene i 2020. Riksantikvaren publiserer samtidig et skriftlig veiledningsmateriell på sine nettsider.

  1. januar 2020 overtar fylkeskommunene ansvaret for saksbehandling av søknader om dispensasjoner innen forvaltningen av Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE), arkeologiske kulturminner og fartøy.

Fra høsten 2020 vil følgende tilskuddsordninger overføres til fylkeskommunene:

  • tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner (post 72)
  • tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen samt brannsikring (post 73)
  • tilskudd til fartøyvern (post 74)

Da blir ordningen slik at Riksantikvaren fordeler tilskudd til hver fylkeskommune etter søknad. Fylkeskommunene gir deretter tilskudd til enkeltprosjekter i fylket etter søknad. Slik fungerer ordningen allerede i dag når det gjelder tilskudd til fredete hus i privat eie (post 71).

Digisak er en ny tjeneste for digital behandling av søknader om tilskudd og dispensasjoner innen kulturminneforvaltningen. Høsten 2019 testes en utvidet pilotversjon av Digisak ut i syv fylker: Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Oslo. Det innebærer at Digisak 1. oktober 2019 åpnet for søkere i disse fylkene innen ordningene for tilskudd til Fredete hus i privat eie (FRIP) og fartøyvern. De

Fra høsten 2020 vil alle fylkeskommunene som ønsker det, få tilgang til Digisak.

I tillegg utvikler Riksantikvaren en løsning for å gi innsyn i sakshistorikk. Her vil Riksantikvarens arkiv være behjelpelige fra og med 1. januar 2020. Nærmere informasjon om dette finner du under tilgang til sakshistorikk i venstremenyen. Den komplette versjonen av innsynsløsningen skal etter planen være på plass innen utgangen av 2020.

Publisert: 18. desember 2019