Brannsikring av fredet og verneverdig bebyggelse

Hvordan forebygge brann

Det viktigste arbeidet ligger i å forhindre at en brann oppstår.  De fleste branner kan vi forhindre ved å være bevisste på faren for brann og gjennomføre enkle tiltak.

Enkle tiltak

  • gode rutiner i forbindelse med bruk av åpen ild (gå aldri fra stearinlys eller åpen grue)
  • forbud mot røyking
  • fornuftig bruk av elektriske apparater (unngå skjøteledninger)
  • forsvarlig plassering av søppelkasser (gjerne låst fast)
  • fjerning av skrot og unødvendige gjenstander i og rundt bygningen
  • unngå tildekking av varmeovner
  • rutiner ved varme arbeider
  • sikker lagring av brennbart materiale
  • regelmessige kontroller av piper/ildsteder

Elektriske anlegg

Utbedring av gamle elektriske anlegg bør prioriteres. Det er også viktig med regelmessige kontroller av det elektriske anlegg. Termografering av elektriske anlegg kan avdekke alvorlige feil på det elektriske anlegget.

Lynvern

Det elektriske anlegget må være sikret mot lyn (jording etc.). På større bygninger og bygninger som er særlig utsatt for lynnedslag, for eksempel kirker, bør det monteres et komplett utvendig lynvernanlegg.

Innbruddssikring

I bygninger der det kan være fare for at personer med onde hensikter vil tenne på bygningen (blant annet i kirker), kan det være nødvendig med innbruddsalarm, sikre låser og andre krimforebyggende tiltak.

Brannsikring ved bygge- og vedlikeholdsarbeider

Svært mange branner oppstår i forbindelse med bygge- og vedlikeholdsarbeider. Brannsikkerheten er da ofte redusert ved at alarm- og slokkeanlegg kobles ut samtidig som det foregår arbeider som kan forårsake brann. Lagring av byggematerialer og avfall samt at bygningen står åpen for uvedkomne, medfører økt brannrisiko.

Det er derfor viktig at samtlige som er involvert i et byggeprosjekt setter seg inn i vedlagte arbeidsinstruks for bygningsmessige arbeider og undertegner en arbeidstillatelse (se eksempelet under).

Publisert: 26. februar 2021