r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg

Bildet viser et godt bevart avløpsrør fra midten av 1300-tallet i Gamlebyen i Oslo. Røret er laget av gjenbrukt tømmer fra sent 1100-tallet. Opprinnelig ledet røret vannet bort fra én bygning, men senere ble et mindre rør fra en annen bygning koblet til.  Røret ble undersøkt i 2014, før anleggelsen av Follobanen.  Foto: John C. Sharpe, NIKU

Skriv

Ny veileder skal sikre at arkeologiske kulturminner ivaretas best mulig når de blir berørt av arbeid med nedgravde rør og ledningsanlegg.

Det nedgravde ledningsnettet bygges ut og fornyes over hele Norge, til vann og avløp, fjernvarme, gass, avfallssug og ulike typer kabler for strøm og bredbånd. Dette innebærer omfattende gravearbeid i grunnen, noe som kan påvirke arkeologisk kulturminner. 

Veilederen Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg er laget for å sikre at arkeologiske kulturminner ivaretas best mulig når nedgravde rør og ledninger skal planlegges, anlegges eller fornyes.

Hva inneholder veilederen?

Leseren får kunnskap om ulike typer arkeologiske kulturminner som kan berøres av nedgravde ledningsanlegg.

I veilederen beskrives de hensynene som må tas til arkeologiske kulturminner, sammen med hvilket regelverk som gjelder og de praktiske rutinene som skal følges for å unngå utilsiktede skader.

I tillegg er det utarbeidet et tosidig informasjonsark som sammenfatter den viktigste informasjonen.  

Aktuell for alle som jobber med nedgravde ledningsanlegg

Veilederen er aktuell for alle som jobber med nedgravde ledningsanlegg. Dette er tiltakshavere, interesseorganisasjoner, kommuner, offentlig kulturminneforvaltning og alle andre som arbeider med saker som gjelder ledningsanlegg, avgrenset til jordgravde rør, kabler og ledninger.

Riksantikvaren står som ansvarlig for innholdet. Arbeidet er imidlertid gjort etter ønsker fra, og i samarbeid med, ulike instanser som arbeider med nedgravde ledningsanlegg.

Last ned veilederen: Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg 

Last ned kortversjon av veilederen: