r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring - Forskrift for utvalgte kulturlandskap i jordbruket m.m.

Suldal. Foto: Jarle Lunde, SuldalFoto.no

Skriv

Landbruksdirektoratet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet forslag til ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap på høring.

Forslaget til ny forskrift er et ledd i oppfølgingen av Stortingets vedtak om at ansvaret for forvaltningen av tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket kan overføres til kommunene. Det betyr at det blir en helt ny forvaltningsmodell for satsingen, hvor kommuner, fylkesmenn og regional kulturminneforvaltning får nye roller og ansvar.

Svar på høringen skal sendes til Landbruksdirektoratet: hoeringer@landbruksdirektoratet.no

Merk høringsuttalelsen med referansenummer: 19/27640
Høringsfrist er 16.september 2019

Høringsuttalelsen vil bli offentliggjort på Landbruksdirektoratets nettsider.
Du er velkommen til å gi høringsuttalelse selv om du ikke er oppført på lista over høringsinstanser. Videresend gjerne høringen til aktører som er aktuelle, men som ikke står på listen.

Kontakt:

Vibeke Godal
Telefon: 78606093

Frist for uttalelser: 16.09.19

Høringsdokumenter

Høringsdokumentene ligger på Landbruksdirektoratet sine nettsider.