r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Ny norsk standard: Bedre energiytelse i historiske bygninger

Arkivbilde av Ljønes i Nordland. Foto: Gunvor Haustveit, Riksantikvaren

Skriv

En ny norsk standard gir veiledning i hvordan en kan energi-effektivisere historiske bygninger. Denne standarden er ment å bli brukt av eiere, myndigheter og fagfolk som er involvert i restaurering og renovering av slike bygninger.

Det er en utfordring å redusere energibehovene og klimagassutslippene uten at de kulturhistoriske verdiene til bygninger reduseres  på en uakseptabel måte. Dette hensynet skiller det å arbeide med historiske bygninger fra det å arbeide med bygningsmassen generelt. Derfor er det behov for en slik standard.

Formålet med standarden NS-EN 16883 Bevaring av kulturminner - Veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse er at energieffektiviseringstiltak skal samkjøres med restaureringsarbeidet.

Generelt vil retningslinjene kunne brukes der det er nødvendig å ta spesielle hensyn for å finne en bærekraftig balanse mellom bruk , energibehov og bevaring av kulturhistoriske verdier på bygninger.

Utfyller eksisterende standarder

Denne standarden kan hjelpe brukerne til å ta i bruk allerede eksisterende standarder om energieffektivitet og historiske bygninger mest mulig hensiktsmessig. Den gir en systematisk metode eller prosedyre for å ta best mulige beslutninger i hvert enkelt tilfelle. Standarden forutsetter ikke at alle historiske bygninger har behov for energieffektivisering.

 Om bygninger med kulturhistoriske verdier

Bygningers kulturminneverdi er en kombinasjon av ulike kulturhistoriske verdier som en bygning og dens omgivelser har. Historiske bygninger i denne standardens betydning trenger ikke nødvendigvis å ha et juridisk vern.

  Kjøp NS-EN 16883 Bevaring av kulturminner - Veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse på www.standard.no.