r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Ny studie om bevaring og energieffektivisering

Studien tar utgangspunkt i to gjenreisingshus og boligeiere med konkrete behov for gode råd om oppgradering. De to husene ligger i Gamvik (øverst) og Børselv (nederst). Foto: SINTEF Byggforsk

Skriv

Gjenreisningshus kan bevares samtidig som de oppgraderes og blir mer energieffektive, viser studie fra SINTEF Byggforsk.

I rapporten «Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering» viser tre SINTEF-forskere hvordan vi kan ta vare på gjenreisingsarkitekturen selv om husene gjennomgår en oppgradering for å bli mer energieffektive og gi bedre brukskvalitet.

Studien tar for seg områder som etterisolering av tak, vegger, vinduer og grunnmur, og også universell utforming med tilrettelegging for bruk av rullestol.

Prosjektet er finansiert av Husbanken, og Riksantikvaren har vært med i referansegruppen.

Les mer om prosjektet på SINTEF Byggforsk sine nettsider

Last ned rapporten

Mer om Gjenreisningshus

Besøk Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms for mer informasjon om gjenreisningshus.

Norsk Folkemuseum har flyttet to gjenreisningshus fra Porsanger til Bygdøy i Oslo, les mer på Folkemuseet nettsider

Mer om Klimaendringer og bygningsvern

Her på Riksantikvarens nettsider finner du temasider om Klimaendringer og kulturminner, og egne sider om energisparing hvor du finner mange gode tips og råd.